Įrenginio palietimas prisijungiant

Prie [Nearby Printers] (Šalia esantys spausdintuvai) užregistruoto spausdintuvo galite prisijungti palietę jį mobiliajame terminale.

Išankstinės sąlygos

Naudojamame įrenginyje yra įdiegta su „Bluetooth“ suderinama parinktis.
Naudojamo įrenginio parametruose įjungta „Bluetooth“ funkcija.
Mobiliojo terminalo parametruose yra įjungta „Bluetooth“ funkcija.
Naudojamas įrenginys užregistruotas ekrane [Select Printer] (Spausdintuvo pasirinkimas), priklausančiame funkcijai [Nearby Printers] (Šalia esantys spausdintuvai).
Nustatytas [App Settings] (Programos parametrai) > [User Information] (Informacija apie naudotoją).
Tačiau išjunkite [Log in as Guest user] (Prisijunkite kaip svečias).
Mobiliojo terminalo parametruose yra įjungta vietos informacija.
PASTABA
Norėdami prisijungti prie įrenginio palietę su mobiliuoju terminalu, būtina aplinka, kuri leidžia sujungti įrenginį ir mobilųjį terminalą naudojant „Wi-Fi“ tinklą ar tiesioginį ryšį.
Atsižvelgiant į naudojamą įrenginį, mobiliojo terminalo prilietimas gali būti aptinkamas, kai įrenginys yra miego būsenos*. Palieskite mobilųjį terminalą paspaudę klavišą [Energy Saver] (Energijos taupymas), kad išjungtumėte miego būseną.
* Miego būsena: Įrenginio valdymo skydelis yra išjungtas.
Atsižvelgiant į naudojamą mobilųjį terminalą, prisijungimas prie spausdintuvo skydelio gali užtrukti, priklausomai nuo „Bluetooth“ srauto apdorojimo veiksmingumo.
Atsižvelgiant į naudojamą mobilųjį terminalą, galima prisijungti prie spausdintuvo skydelio nuotoliniu būdu, jeigu sureguliuojamas jautrumas.
Atsižvelgiant į mobiliojo terminalo „Bluetooth“ lusto savybes, prisijungimas prie spausdintuvo skydelio gali būti neįmanomas.

Procedūros

1.Pradžios ekrane „Canon PRINT Business“ bakstelėkite [Other Functions] (Kitos funkcijos).
2.Bakstelėkite [Printer Control Panel Login] (Prisijungimas prie spausdintuvo valdymo skydo) naudojamo įrenginio priekyje.
Naudojamas įrenginys rodomas ekrane [Printer Control Panel Login] (Prisijungimas prie spausdintuvo valdymo skydo).
3.Palieskite naudojamą įrenginį su mobiliuoju terminalu.
PASTABA
Jei naudojamame įrenginyje rodomas pranešimas, kad įrenginys nėra užregistruotas [Nearby Printers] (Šalia esantys spausdintuvai), pranešimo ekrane bakstelėkite [OK] (Gerai), kad būtų rodomas ekranas [Nearby Printers] (Šalia esantys spausdintuvai). Norėdami užregistruoti įrenginį, žr. „Įrenginio registravimas (paieška su „Bluetooth“)“.

Rezultatas

Jūs prisijungėte prie įrenginio.

Susijusios temos