Įrenginio registravimas (paieška su „Bluetooth“)

Galite surasti ir užregistruoti įrenginius, kuriuos naudosite nuskaitymui, spausdinimui ir kt. Čia paaiškinamas šalia esančių ir „Bluetooth“ funkciją turinčių įrenginių paieškos ir užregistravimo būdas.

Išankstinės sąlygos

Užregistruotų įrenginių skaičius neviršija ribos.
Šioje programoje galima užregistruoti iki 10 įrenginių. Jei užregistruota iš viso 10 įrenginių, naujų įrenginių ieškokite tada, kai ištrinsite užregistruotus įrenginius.
Naudojamame įrenginyje yra įdiegta su „Bluetooth“ suderinama parinktis.
Naudojamo įrenginio parametruose įjungta „Bluetooth“ funkcija.
Mobiliojo terminalo parametruose yra įjungta „Bluetooth“ funkcija.
Nustatytas [App Settings] (Programos parametrai) > [User Information] (Informacija apie naudotoją).
Tačiau [Log in as Guest user] (Prisijunkite kaip svečias) turi būti išjungtas.
Mobiliojo terminalo parametruose yra įjungta vietos informacija.

Procedūros

Šalia esančių įrenginių paieška naudojant „Bluetooth“

1.Bakstelėkite [] „Canon PRINT Business“ pradžios ekrano viršutiniame kairiajame kampe.
Parodomas [Select Printer] (Spausdintuvo pasirinkimas) rodinys.
2.Bakstelėkite [Nearby Printers] (Šalia esantys spausdintuvai).
Parodomi atrasti įrenginiai.
Jei įrenginys nerandamas
Prieikite prie vietos, kurioje matomas įrenginys, ir bakstelėkite [Search] (Ieškoti). Įrenginys „Bluetooth“ ryšiu yra aptinkamas apie 2 m/80 inches atstumu.
3.Pasirinkite įrenginį.
4.Patvirtinkite dialogo lange rodomą įrenginio informaciją → bakstelėkite [Add] (Pridėti).
Jei rodomas „Wi-Fi“ tinklo parametrų ekranas, konfigūruokite parametrus pagal ekrane rodomas instrukcijas.
Jei rodomas ekranas [Usage] (Naudojimas)
Įveskite ekrane rodomą PIN kodą ir užregistruokite (susiekite) įrenginį mobiliajame terminale kaip įrenginį sujungtą „Bluetooth“ ryšiu.
Jei rodomas ekranas [Adjust Sensitivity] (Jautrumo sureguliavimas)/[Adjust Sensitivity for Login] (Jautrumo sureguliavimas prisijungimui)
Jūsų naudojamam mobiliajam terminalui būtina sureguliuoti „Bluetooth“ jautrumą. Sureguliuokite jautrumą pagal ekrane rodomas instrukcijas.

Rezultatas

Įrenginys užregistruojamas rodinio [Select Printer] (Spausdintuvo pasirinkimas) sąraše.
PASTABA
Įrenginį galima užregistruoti ir iš spaudinio [Preview] (Peržiūra) ekrano. Bakstelėkite [Printer] (Spausdintuvas) ekrane [Preview] (Peržiūra), kad pamatytumėte ekraną [Select Printer] (Spausdintuvo pasirinkimas).

Susijusios temos