Funkcijos, kurios gali naudoti NFC

Jei įrenginys ir naudojamas mobilusis terminalas palaiko NFC, galite paleisti programą, pasirinkti įrenginį, spausdinti duomenis ir išsiųsti funkcijos [Scan and Send] (Skenavimas ir siuntimas) / [Scan] (Skenavimas) paskirties vietą į įrenginį tiesiog paliesdami įrenginyje esančią NFC žymę. Jei mobiliojo terminalo „Wi-Fi“ parametrai yra išjungti, jie yra automatiškai įjungiami ir mobilusis terminalas yra prijungiamas prie „Wi-Fi“ tinklo. Ekranuose, kuriuose gali būti naudojamos NFC palaikomos programos funkcijos, rodomas [].
Jei naudojate įrenginį, kuris nepalaiko tiesioginio ryšio, įrenginys ir mobilusis terminalas turi būti prijungti prie to paties tinklo.
Šios funkcijos veikia su NFC.
Programos paleidimas
Palietus ant įrenginio esančią NFC žymę programai dar nepasileidus, programa įsijungia ir paliestas įrenginys yra užregistruojamas / pasirenkamas.
Įrenginio pasirinkimas
Jeigu paliesite jį programai pasileidus, paliestas įrenginys yra užregistruojamas / pasirenkamas.
Peržiūrimų duomenų išspausdinimas
Jeigu paliesite jį, kai duomenys rodomi dokumento peržiūros ekrane arba [Preview] (Peržiūra) rodinyje, paliestas įrenginys atspausdina duomenis. Paskutiniojo spausdinimo metu parinkti spausdinimo parametrai yra perkeliami kitam spausdinimui. Pasirinkus kitą nei ankstesnio spausdinimo metu pasirinktą spausdintuvą, duomenų atspausdinimui naudojami gamykliniai parametrai.
Funkcijos [Scan and Send] (Skenavimas ir siuntimas) / [Scan] (Skenavimas) paskirties vietos siuntimas į įrenginį
Kai įvedate įrenginio funkcijos [Scan and Send] (Skenavimas ir siuntimas) / [Scan] (Skenavimas) paskirties vietą paliesdami įrenginį, kuriame ji jau yra įvesta šios programos ekrane [Other Functions] (Kitos funkcijos) > [Provide Address] (Adreso pateikimas) > [Provide Address] (Adreso pateikimas), paskirties vieta išsiunčiama į paliestą įrenginį.
PASTABA
Jei norite naudoti NFC, jums reikia įjungti NFC mobiliojo terminalo parametruose. Jei mobiliojo terminalo parametruose NFC yra išjungta, rodomame dialogo lange bakstelėjus [], o tada bakstelėjus [OK] (Gerai), bus rodomas parametrų ekranas.
Programoje galite priregistruoti iki 10 įrenginių. Jeigu rodomas pranešimas [Cannot register any more printers. Delete printers, and then try to register the printer again.] (Daugiau spausdintuvų užregistruoti negalima. Panaikinkite spausdintuvų ir vėl bandykite užregistruoti šį spausdintuvą.), panaikinkite įrenginį [Select Printer] (Spausdintuvo pasirinkimas) ekrane ir palieskite ekraną iš naujo.

Susijusios temos