Nuskaitymas („imageRUNNER ADVANCE“ serija)

Mobiliajame terminale galima gauti daugiafunkcio įrenginio nuskaitytus duomenis.
Naudojant „imageRUNNER ADVANCE“ serijos įrenginius, galima sukonfigūruoti nuskaitymo parametrus ir vykdyti nuskaitymą iš mobiliojo terminalo naudojant daugiafunkcio įrenginio funkciją [Scan for Mobile] (Nuskaitymas į mobiliuosius įrenginius).
Jei negalite naudoti funkcijos [Scan for Mobile] (Nuskaitymas į mobiliuosius įrenginius), galite sukonfigūruoti nuskaitymo parametrus ir vykdyti nuskaitymą įrenginyje „imageRUNNER ADVANCE“ įdiegę nemokamą programą „Canon Mobile Scanning MEAP Application“.
Daugiafunkcio įrenginio jutikliniame ekrane paleiskite „Scan for Mobile“ arba „Canon Mobile Scanning MEAP Application“ ir atlikite veiksmą mobiliuoju terminalu.

Išankstinės sąlygos

Naudodami funkciją [Scan for Mobile] (Nuskaitymas į mobiliuosius įrenginius)

Funkcija [Scan for Mobile] (Nuskaitymas į mobiliuosius įrenginius) yra aktyvi.
Jei įjungta ACCESS MANAGEMENT SYSTEM, prisijungusiam naudotojui taikomos funkcijos [Scan for Mobile] (Nuskaitymas į mobiliuosius įrenginius) naudotojo teisės.
PASTABA
Jei negalite naudoti Scan for Mobile arba Canon Mobile Scanning MEAP Application, nuskaitymo parametrus konfigūruokite naudodami daugiafunkcio įrenginio funkciją [Scan and Send] (Skenavimas ir siuntimas).

Procedūros

Daugiafunkcio įrenginio paruošimas

1.Padėkite originalų dokumentą ant daugiafunkcio įrenginio stiklo plokštės arba tiekimo dėklo.
2.Jutikliniame ekrane paspauskite [Scan for Mobile] (Nuskaitymas į mobiliuosius įrenginius) arba [Canon Mobile Scanning] („Canon“ mobiliųjų įrenginių nuskaitymas).
Jei prieš tai pavaizduota piktograma nerodoma, paspauskite [Show All] (Rodyti visus) iš Main Menu, kad pakeistumėte vaizdą.
3.Jei prie įrenginio reikia prisijungti, įveskite naudotojo vardą, slaptažodį ir prisijunkite.
4.Ekrane [Scan for Mobile] (Nuskaitymas į mobiliuosius įrenginius)/[Canon Mobile Scanning MEAP Application] („Canon“ mobiliųjų įrenginių nuskaitymas MEAP programa) patvirtinkite [Device Name] (Įrenginio pavadinimas) ir [IP Address] (IP adresas).

Veiksmai su mobiliuoju terminalu

1.Bakstelėkite [] viršutiniame kairiajame „Canon PRINT Business“ pradžios ekrano kampe ir užregistruokite / pasirinkite naudojamą įrenginį.
Atkreipkite dėmesį į įrenginio pavadinimą / IP adresą, rodomą daugiafunkcio įrenginio ekrane [Scan for Mobile] (Nuskaitymas į mobiliuosius įrenginius) / [Canon Mobile Scanning MEAP Application] („Canon“ mobiliųjų įrenginių nuskaitymas MEAP programa).
2.Pradžios ekrane bakstelėkite [Scan] (Skenavimas).
3.Ekrane [Scan] (Skenavimas) sukonfigūruokite nuskaitymo parametrus.
4.Bakstelėkite [Scan] (Skenavimas).
Nuskaitant nuo stiklo plokštės
Daugiafunkcio įrenginio valdymo skyde parodomas patvirtinimo rodinys.
Norint tęsti nuskaitymą:
Padėkite originalų dokumentą → paspauskite [] (Start).
Norint baigti nuskaitymą:
Paspauskite [Start Sending] (Pradėkite siuntimą).
PASTABA
Kai nuskaitomos abi originalo pusės naudojant tiekimo dėklą, lyginių ir nelyginių puslapių krypčiai sulygiuoti nustatykite [2-Sided Original] (Dvipusis originalas), kad nuskaitytas dokumentas atitiktų originalo įrišimo kryptį.
Tačiau įrenginiams, kuriems rodoma [] ekrane [Select Printer] (Spausdintuvo pasirinkimas), nustatykite [2-Sided Original] (Dvipusis originalas) kaip ir nuskaitant gulsčius originalus.
Knygos tipo dvipusiams originalams, surištiems trumpesniame krašte: [Calendar Type] (Kalendoriaus tipas)
Knygos tipo dvipusiams originalams, surištiems ilgesniame krašte: [Book Type] (Knygos tipas)

Rezultatas

Nuskaityti duomenys įrašomi ir parodomas dokumento peržiūros rodinys.

JPEG/PDF

Peržiūra rodoma dokumento peržiūros rodinyje.

TIFF/OOXML

Bakstelėdami failo piktogramą, galite pasirinkti programą, kuri turėtų pateikti peržiūrą.
PASTABA
Norint peržiūrėti failą TIFF/OOXML formatu, mobiliajame terminale turi būti įdiegta atitinkama programa.
Jei nuskaitydami pasirinksite [OOXML (pptx)] arba [OOXML (docx)] failo formatą kaip parametro [File Format] (Failų formatas) reikšmę, gali būti, kad nuskaitytų duomenų nepavyks atidaryti kitomis programomis. Jei taip nutiktų, nuskaitykite iš naujo kitu failo formatu.

Susijusios temos