Seadme puudutamine sisselogimiseks

Saate funktsioonis [Nearby Printers] (Lähedalasuvad printerid) registreeritud seadmesse sisselogimiseks seda mobiiliterminali kaudu puudutada.

Eeldused

Kasutatavasse seadmesse on installitud Bluetoothiga ühilduv valik.
Bluetooth on kasutatava seadme sätetes lubatud.
Bluetooth on mobiiliterminali sätetes lubatud.
Kasutatav seade on registreeritud funktsiooni [Nearby Printers] (Lähedalasuvad printerid) kuval [Select Printer] (Vali printer).
[App Settings] (Rakenduse seaded) > [User Information] (Kasutaja teave) on määratud.
Samas keelake säte [Log in as Guest user] (Logi sisse külaliskasutajana).
Asukohateave on mobiiliterminali sätetes lubatud.
MÄRKUS
Mobiiliterminali puudutamise teel seadmesse sisselogimiseks on vaja keskkonda, kus seade on lubatud ja mobiiliterminali, millega luuakse ühendus Wi-Fi-võrgu või otseühenduse kaudu.
Kui puudutate mobiiliterminali siis, kui seade on puhkerežiimis, ei pruugita seadet tuvastada (oleneb seadmest)*. Puudutage mobiiliterminali pärast seda, kui olete puhkerežiimist väljumiseks puudutanud klahvi [Energy Saver] (Energiasäästurežiim).
* Puhkerežiim: seadme juhtpaneel on välja lülitatud.
Olenevalt kasutatavast mobiiliterminalist võib printeripaneeli sisselogimine võtta aega. See sõltub Bluetoothi jõudlusest.
Olenevalt kasutatavast mobiiliterminalist võib printeripaneeli kaugelt sisselogimine olla võimalik isegi siis, kui tundlikkust on reguleeritud.
Olenevalt mobiiliterminali Bluetoothi kiibi omadustest ei pruugi te saada printeripaneeli sisse logida.

Toimingud

1.Puudutage rakenduse Canon PRINT Business avakuval valikut [Other Functions] (Muud funktsioonid).
2.Puudutage kasutatava seadme ees olevat valikut [Printer Control Panel Login] (Printeri juhtpaneeli sisselogimiskuva).
Teie kasutatav seade kuvatakse kuval [Printer Control Panel Login] (Printeri juhtpaneeli sisselogimiskuva).
3.Puudutage seadet, et kasutada seda mobiiliterminaliga.
MÄRKUS
Kui kasutatavas seadmes kuvatakse teade, et seade pole kuval [Nearby Printers] (Lähedalasuvad printerid) registreeritud, puudutage sõnumikuval valikut [OK], et kuvada kuva [Nearby Printers] (Lähedalasuvad printerid). Seadme registreerimiseks lugege peatükki „Seadme registreerimine (Bluetoothiga otsimine)”.

Tulemus

Olete seadmesse sisse logitud.

Seotud teemad