Seadme registreerimine (Bluetoothiga otsimine)

Saate otsida ja registreerida seadmeid, mida kasutada näiteks skannimiseks ja printimiseks. Siin selgitatakse lähedalasuvate seadmete otsimist ja registreerimist Bluetoothi kaudu.

Eeldused

Registreeritud seadmete arv ei ole ületanud ülemist limiiti.
Selles rakenduses saab registreerida kuni 10 seadet. Kui kokku on registreeritud 10 seadet, kustutage mõned registreeritud seadmed ja otsige seejärel seadmeid.
Kasutatavasse seadmesse on installitud Bluetoothiga ühilduv valik.
Bluetooth on kasutatava seadme sätetes lubatud.
Bluetooth on mobiiliterminali sätetes lubatud.
[App Settings] (Rakenduse seaded) > [User Information] (Kasutaja teave) on määratud.
Siiski tuleks inaktiveerida valik [Log in as Guest user] (Logi sisse külaliskasutajana).
Asukohateave on mobiiliterminali sätetes lubatud.

Toimingud

Lähedalasuvate seadmete otsimine Bluetoothiga.

1.Puudutage ikooni [] rakenduse Canon PRINT Business avakuval.
Kuvab kuva [Select Printer] (Vali printer).
2.Puudutage valikut [Nearby Printers] (Lähedalasuvad printerid).
Kuvatakse tuvastatud seadmed.
Kui seadet ei tuvastata
Minge asukohta, kus seade on nähtav, seejärel puudutage [Search] (Otsing). Hinnanguline vahemaa, kus seadet Bluetoothi kaudu tuvastada saab, on 2 m/80 inches.
3.Valige seade.
4.Kinnitage seadme teave kuvatud dialoogiaknas → puudutage nuppu [Add] (Lisa).
Kui kuvatakse Wi-Fi-võrgu sätete kuva, konfigureerige sätted ekraanil kuvatavate juhiste kohaselt.
Kui kuvab kuva [Usage] (Kasutus)
Sisestage pärast vastava viiba ekraanil kuvamist PIN-kood ja registreerige (siduge) seade mobiiliterminalis kui Bluetoothiga ühendatud seade.
Kui kuvab kuva [Adjust Sensitivity] (Reguleeri tundlikkust) / [Adjust Sensitivity for Login] (Reguleeri sisselogimise tundlikkust)
Bluetoothi tundlikkuse reguleerimine on vajalik kasutatava mobiiliterminali jaoks. Reguleerige tundlikkust ekraanil kuvatud juhiste kohaselt.

Tulemus

Seade on kuva [Select Printer] (Vali printer) loendis registreeritud.
MÄRKUS
Saate seadme registreerida ka printimise kuval [Preview] (Eelvaade). Kuva [Select Printer] (Vali printer) kuvamiseks puudutage valikut [Printer] kuval [Preview] (Eelvaade).

Seotud teemad