Veebilehe printimine

Kuvatava veebilehe printimiseks valige see rakendus brauserirakenduse, nt Chrome, jagamismenüüst.

Toimingud

Veebilehe kuvamine printimiseks

1.Kuvage prinditav veebileht brauserirakenduses, nt Chrome.
2.Käivitage brauserirakenduse jagamismenüü kaudu Canon PRINT Business.
Kuvab rakenduse [Canon PRINT Business] kuva Preview.

Valitud veebilehe printimine

1.Puudutage valikut [Printer] ja valige seade, mida soovite printimiseks kasutada.
2.Puudutage prindisätteid, et neid muuta.
3.Vaadake eelvaadet kuval [Preview] (Eelvaade).
Teise ja järgnevate lehekülgede vaatamine
Kui puudutate pisipildi ikooni, kuvatakse suurendatud eelvaade. Kui prindite mitmest leheküljest koosnevat faili, saate teist ja järgnevaid lehekülgi vaadata suurendatud eelvaadetena.
Ebavajalike lehekülgede kustutamiseks
Kui puudutate pisipildi ikooni, kuvatakse suurendatud eelvaade. Kuvage ebavajalikud leheküljed ja puudutage ikooni [].
4.Puudutage kuval [Preview] (Eelvaade) ikooni [Print] (Printimine).

Tulemus

Valitud veebileht prinditakse.
MÄRKUS
Olenevalt veebilehest ei pruugi te saada oodatud eelvaate/printimise tulemusi. 

Seotud teemad