Dosyaları Yazdırma

Mobil terminalde veya bulut depolama alanında kaydedilen ya da bir SD kartta yer alan dosyaları yazdırabilirsiniz.

Önkoşullar

PDF doğrudan yazdırma işlemi yürütürken

PDF doğrudan yazdırma ile uyumlu aygıtlarda * bir PDF dosyasını doğrudan aygıta gönderip yazdırabilirsiniz.
Kullandığınız aygıt PDF doğrudan yazdırma işlevi ile uyumlu olmalıdır.*
[Select Printer] (Yazıcı Seç) ekranında *[] öğesi görüntülenir.
[Printer Details] (Yazıcı Ayrıntıları) ekranı > [Print Options] (Yazdırma Seçenekleri) bölümünde [PDF Direct Print] (PDF Doğrudan Yazdırma) açık olarak ayarlanmalıdır.
NOT
Yukarıdakilerin dışındaki diğer aygıtlarda yazdırma için oluşturma işlemi mobil terminalde yürütülür.

Prosedürler

Yazdırılacak dosyayı seçme

1.Canon PRINT Business ana ekranında [Documents] (Belgeler) öğesine dokunun.
2.Görüntülenen dosya seçim ekranından yazdırılacak dosyayı seçin.
Bir PDF dosyası seçtiğinizde [This file is password protected.] (Bu dosya parola korumalıdır.) mesajı görüntülenirse, PDF'de ayarlanmış parolayı girin.
Belgenin önizleme ekranı görüntülenir.
3.Önizleme ekranında, [] öğesine dokunun.
[Preview] (Önizleme) ekranı görüntülenir.

Seçilen dosyayı yazdırma

1.[Printer] (Yazıcı) öğesine dokunun ve yazdırma için kullanılacak aygıtı seçin.
2.Yazdırma ayarlarını değiştirmek için ilgili yazdırma ayarına dokunun.
3.[Preview] (Önizleme) ekranında önizlemeyi kontrol edin.
Önizleme oluşturma
Görüntülenen bir küçük resim yoksa, [Preview] (Önizleme) öğesine dokunduğunuzda bir önizleme oluşturulur.
Önizlemeyi yazdırma ayarlarını tamamladıktan sonra oluşturun.
İkinci sayfayı ve ondan sonra gelen sayfaları kontrol etme
Küçük resme dokunulduğunda büyütülmüş bir önizleme görüntülenir. Birden fazla sayfası olan bir dosyayı yazdırıyorsanız ikinci ve sonraki sayfaları genişletilmiş önizleme olarak kontrol edebilirsiniz.
Gereksiz sayfaları silme
Küçük resme dokunulduğunda büyütülmüş bir önizleme görüntülenir. Gereksiz sayfaları görüntüleyin ve [] öğesine dokunun. PDF doğrudan yazdırma gerçekleştirilirken gerekmeyen sayfalar silinemez.
4. [Preview] (Önizleme) ekranında [Print] (Yazdır) öğesine dokunun.
NOT
Data Conversion Service kullanımını onaylamak için bir iletişim kutusu görüntülendiğine, gerekiyorsa bir proxy ayarlayın ve [OK] (Tamam) öğesine dokunun.

Sonuç

Seçilen dosya yazdırılır.
NOT
PDF dosyaları, PDF doğrudan yazdırma işlevini desteklemeyen bir aygıt üzerinde iyi yazdırılamıyorsa, [Print Settings] (Yazdırma Ayarları) ekranındaki [PDF Preview Method] (PDF Önizleme Yöntemi) > [Data Conversion Service] (Veri Dönüştürme Hizmeti) öğesini [On] (Açık) ile [Off] (Kapalı) arasında değiştirmek sonucu iyileştirebilir.

İlgili Konular