Pošiljanje naslova prejemnika, ki ga je mogoče uporabiti s funkcijo [Scan and Send] (Skeniranje in oddaja)/[Scan] (Optično branje), v napravo

Naslov prejemnika, ki je shranjen v imeniku mobilnega odjemalca, lahko pošljete v napravo. Poslani naslov prejemnika lahko določite kot prejemnika, kadar uporabite funkcijo [Scan and Send] (Skeniranje in oddaja)/[Scan] (Optično branje) v napravi. V aplikaciji lahko vnesete tudi ime zadeve, besedilo in ime datoteke ter jih pošljete v napravo. Pri izbiranju naprave za pošiljanje lahko uporabite funkcijo NFC Bluetooth ali kodo QR.

Predpogoji

Možnost [App Settings] (Nastavitve aplikacije) > [User Information] (Podatki o uporabniku) je nastavljena. (Če je v napravi nastavljena funkcija za preverjanje pristnosti uporabnika)

Postopki

Določanje prejemnika z mobilnim odjemalcem

1.Na začetnem zaslonu tapnite [Other Functions] (Druge funkcije) > [Provide Address] (Vnos naslova).
2.Vnesite naslov prejemnika/kopijo/ime zadeve/ime datoteke/besedilo.

Izbiranje naprave in pošiljanje naslova prejemnika

Izbira naprave z vmesnikom NFC touch
Operacije na napravi
3.Pritisnite [Scan and Send] (Skeniranje in oddaja) ali [Scan] (Optično branje) > [E-Mail] (E-pošta) na nadzorni plošči.
Operacije na mobilnem odjemalcu
4.Ko se prikaže zaslon [Provide Address] (Vnos naslova), se z mobilnim odjemalcem dotaknite oznake NFC na napravi.
Naslov prejemnika bo poslan v napravo, ki ste se jo dotaknili.
Izbira naprave s funkcijo Bluetooth
Operacije na mobilnem odjemalcu
3.Tapnite [Next] (Naprej) na zaslonu [Provide Address] (Vnos naslova).
4.Na zaslonu [Nearby Printers] (Bližnji tiskalniki) izberite napravo, ki jo uporabljate.
Naslov prejemnika je poslan v izbrano napravo.
Če naprava ni zaznana
Približajte se mestu, kjer je naprava vidna, in tapnite [Search] (Iskanje). Predvidena razdalja, na kateri funkcija Bluetooth zazna napravo, je 2 m/80 inches.
Če se prikaže zaslon [Usage] (Uporaba)
Vnesite kodo PIN po navodilih na zaslonu in registrirajte (povežite) napravo v mobilnem odjemalcu kot napravo, povezano prek povezave Bluetooth.
Če se prikaže zaslon [Adjust Sensitivity] (Prilagodi občutljivost)/[Adjust Sensitivity for Login] (Prilagodi občutljivost za prijavo)
Nastavitev občutljivosti funkcije Bluetooth je nujno potrebna za mobilni odjemalec, ki ga uporabljate. Občutljivost nastavite po navodilih na zaslonu.
Izbira naprave s kodo QR
Operacije na napravi
3.Prikažite kodo QR prek možnosti [Mobile Portal] (Portal za mobilne naprave) v napravi.
Operacije na mobilnem odjemalcu
4.Tapnite [Next] (Naprej) na zaslonu [Provide Address] (Vnos naslova).
5.Kodo QR, ki se prikaže v nadzorni plošči naprave, poravnajte znotraj okvirja prikazanega zaslona fotoaparata.
Ko je koda QR poravnana znotraj robov, jo aplikacija samodejno optično prebere.
Naslov prejemnika je poslan v napravo, ki jo je izbrala koda QR.
OPOMBA
Če omogočite [Provide Address to Selected Printer] (Navedi naslov za izbrani tiskalnik) na zaslonu [App Settings] (Nastavitve aplikacije) > [Provide Address] (Vnos naslova), lahko pošljete naslov prejemnika v napravo, ki je prikazana na začetnem zaslonu aplikacije. V tem primeru vam ni treba izbrati naprave po vnosu vsakega elementa v zaslonu [Provide Address] (Vnos naslova).
Program morda ne bo mogel brskati po naslovih, odvisno od tega, kateri program uporabljate za imenik. V tem primeru uporabite drug program za imenik.
Če ste zahtevali vnos gesla, ga vnesite v [Remote UI Access PIN] (PIN za oddaljeni dostop do uporabniškega vmesnika).

Rezultat

V aplikaciji se prikaže sporočilo, da je pošiljanje naslova prejemnika končano.
Preverite, ali je na nadzorni plošči naprave nastavljen naslov prejemnika, in nadaljujte izvajanje funkcije [Scan and Send] (Skeniranje in oddaja) / [Scan] (Optično branje).

Sorodne teme