Tiskanje datotek

Natisnete lahko datoteke, shranjene v mobilnem odjemalcu ali shrambi v oblaku, ali datoteke na kartici SD.

Predpogoji

Neposredno tiskanje datotek PDF

Pri napravah*, ki so združljive s funkcijo neposrednega tiskanja datotek PDF, lahko pošljete datoteko PDF neposredno v napravo, da jo natisne.
Uporabljena naprava podpira neposredno tiskanje dokumentov PDF.*
* [] je prikazana na zaslonu [Select Printer] (Izberite tiskalnik).
Na zaslonu [Printer Details] (Podrobnosti o tiskalniku) > [Print Options] (Možnosti tiskanja) je [PDF Direct Print] (Neposredno tiskanje datotek PDF) nastavljeno na »Vklopljeno«.
OPOMBA
Pri napravah, razen tistih, ki so navedene zgoraj, se postopek upodabljanja izvede za tiskanje v mobilni napravi.

Postopki

Izbira datoteke, ki jo želite natisniti

1.Na začetnem zaslonu aplikacije Canon PRINT Business tapnite [Documents] (Dokumenti).
2.Datoteko, ki jo želite natisniti, izberite na zaslonu s prikazanim izborom datotek.
Ko izberete datoteko PDF in se prikaže sporočilo [This file is password protected.] (Ta datoteka je zaščitena z geslom.), vnesite geslo, ki je nastavljeno v datoteki PDF.
Prikaže se zaslon za predogled dokumenta.
3.Na zaslonu za predogled tapnite [].
Prikaže se zaslon [Preview] (Predogled).

Tiskanje izbrane datoteke

1.Tapnite [Printer] (Tiskalnik) in izberite napravo, ki jo želite uporabiti za tiskanje.
2.Tapnite nastavitve tiskanja, če jih želite spremeniti.
3.Na zaslonu [Preview] (Predogled) preverite predogled.
Ustvarjanje predogleda
Če se ne prikaže sličica, bo ustvarjen predogled, če tapnete [Preview] (Predogled).
Predogled ustvarite, ko končate nastavitve tiskanja.
Preverjanje druge in naslednjih strani
Če tapnete sličico, se prikaže povečan predogled. Če tiskate datoteko, ki vsebuje več strani, si lahko ogledate drugo in vse naslednje strani v razširjenem predogledu.
Brisanje odvečnih strani
Če tapnete sličico, se prikaže povečan predogled. Prikažite odvečne strani in tapnite []. Pri neposrednem tiskanju datotek PDF ni mogoče izbrisati nepotrebnih strani.
4.Na zaslonu [Preview] (Predogled) tapnite [Print] (Natisni).
OPOMBA
Če se prikaže pogovorno okno za potrditev uporabe storitve Data Conversion Service, po potrebi nastavite posredniški strežnik in tapnite [OK] (V redu).

Rezultat

Izbrana datoteka je natisnjena.
OPOMBA
Če datotek PDF ni mogoče dobro natisniti v napravi, ki ne podpira neposrednega tiskanja PDF, lahko izboljšate rezultate s preklapljanjem med možnostma [On] (Vklopljeno) in [Off] (Izključeno) za [PDF Preview Method] (Način predogleda datoteke PDF) > [Data Conversion Service] (Storitev za pretvorbo podatkov) na zaslonu [Print Settings] (Nastavitve tiskanja).

Sorodne teme