Ispis datoteka

Možete ispisivati datoteke pohranjene na mobilnom uređaju ili u pohrani u oblaku odnosno datoteke na SD kartici.

Zahtjevi

Prilikom izravnog ispisivanja PDF datoteka

Na uređajima koji podržavaju izravno ispisivanje PDF dokumenata*, PDF datoteku možete poslati izravno na uređaj i ispisati je.
Uređaj koji koristite podržava izravno ispisivanje PDF dokumenata.*
* [] prikazuje se na zaslonu [Select Printer] (Odabir pisača).
Na zaslonu [Printer Details] (Pojedinosti o pisaču) > [Print Options] (Mogućnosti ispisa), [PDF Direct Print] (PDF Direktan ispis) je uključen.
NAPOMENA
Na uređajima osim onih navedenih proces iscrtavanja izvršava se za ispisivanje na mobilnom uređaju.

Postupci

Odabir datoteke za ispis

1.Na početnom zaslonu aplikacije Canon PRINT Business dodirnite [Documents] (Dokumenti).
2.Odaberite datoteku za ispis na prikazanom zaslonu za odabir datoteke.
Kada odaberete PDF datoteku, ako se prikaže poruka [This file is password protected.] (Ova je datoteka zaštićena lozinkom.), unesite lozinku postavljenu u PDF-u.
Prikazat će se zaslon za pregled dokumenta.
3.Na zaslonu za pregled dodirnite [].
Prikazat će se zaslon [Preview] (Pretpregled).

Ispis odabrane datoteke

1.Dodirnite [Printer] (Pisač) i odaberite uređaj koji će se koristiti za ispis.
2.Dodirnite postavke ispisa kako biste ih promijenili.
3.Provjerite pregled na zaslonu [Preview] (Pretpregled).
Stvaranje pregleda
Ako sličica nije prikazana, pregled će se stvoriti ako dodirnete [Preview] (Pretpregled).
Stvorite pregled nakon što dovršite postavljanje ispisa.
Provjera druge i narednih stranica
Ako dodirnete sličicu, prikazat će se povećan pregled. Ako ispisujete datoteku koja se sastoji od više stranica, drugu i sve preostale stranice možete pregledati u uvećanom prikazu.
Brisanje nepotrebnih stranica
Ako dodirnete sličicu, prikazat će se povećan pregled. Prikažite nepotrebne stranice i dodirnite []. Prilikom izvršavanja izravnog ispisa PDF dokumenata, nepotrebne se stranice ne mogu izbrisati.
4.Na zaslonu [Preview] (Pretpregled) dodirnite [Print] (Ispis).
NAPOMENA
Ako se prikaže dijaloški okvir za potvrdu upotrebe usluge konverzije podataka Data Conversion Service, postavite proxy ako je potreban i dodirnite [OK] (U redu).

Rezultat

Ispisuje se odabrana datoteka.
NAPOMENA
Ako se PDF datoteke ne mogu dobro ispisati na uređaju koji ne podržava izravno ispisivanje PDF dokumenata, rezultate bi moglo poboljšati prebacivanje između mogućnosti [On] (Uključeno) i [Off] (Isključeno) za mogućnost [PDF Preview Method] (Metoda pretpregleda PDF-a) > [Data Conversion Service] (Usluga konverzije podataka) na zaslonu [Print Settings] (Postavke ispisa).

Srodne teme