Докосване за влизане в системата на устройството

Чрез мобилното устройство можете да влезете в устройство, запаметено в [Nearby Printers] (Принтери в близост), като го докоснете.

Предварителни изисквания

В устройството, което ще се използва, е инсталирана опцията, съвместима с Bluetooth комуникация.
Bluetooth комуникацията е активирана в настройките на устройството, което използвате.
Bluetooth комуникацията е активирана в настройките на мобилното устройство.
Устройството, което ще се използва, е запаметено на екрана [Select Printer] (Избор на принтер) на функцията [Nearby Printers] (Принтери в близост).
Зададено е [App Settings] (Настройки на приложението) > [User Information] (Информация за потребител).
Но въпреки това дезактивирайте [Log in as Guest user] (Влизане като потребител гост).
Информацията за местоположението е активирана в настройките на мобилния терминал.
ЗАБЕЛЕЖКА
За да влезете в системата на устройството чрез допиране с мобилно устройство, се изисква среда, която разрешава на устройството и на мобилното устройство да се свържат през Wi-Fi мрежа или чрез директно свързване.
В зависимост от устройството, което използвате, е възможно да не отчете, ако докоснете мобилното устройство, когато устройството е в режим на покой*. Допрете мобилното устройство след натискане на бутона [Energy Saver] (Пестене на енергия), за да излезете от режим на покой.
* Режим на покой: Контролният панел на устройството е изключен.
В зависимост от мобилното устройство, което използвате, влизането в панела на принтера може да отнеме известно време, зависещо от ефективността на комуникацията през Bluetooth.
В зависимост от мобилното устройство, което използвате, е възможно да влезете в панела на принтера от разстояние, дори и при коригиране на чувствителността.
В зависимост от характеристиките на Bluetooth чипа на мобилното устройство е възможно да не можете да влезете в панела на принтера.

Процедури

1.На началния екран Canon PRINT Business докоснете [Other Functions] (Други функции).
2.Докоснете [Printer Control Panel Login] (Влизане в контролния панел на принтера) от предната страна на устройството, което използвате.
Устройството, което използвате, е изведено на екрана [Printer Control Panel Login] (Влизане в контролния панел на принтера).
3.Докоснете устройството, което използвате с мобилното устройство.
ЗАБЕЛЕЖКА
Ако устройството, което използвате, изведе съобщение, показващо, че то не е запаметено от [Nearby Printers] (Принтери в близост), докоснете [OK] на екрана на съобщението, за да се отвори екранът [Nearby Printers] (Принтери в близост). Вижте "Запаметяване на устройството (търсене с Bluetooth)" за информация как да запаметите вашето устройство.

Резултат

Вие сте влезли в устройството.

Свързани теми