Запаметяване на устройството (търсене с Bluetooth)

Можете да търсите и запаметявате устройства, които ще се използват за сканиране, отпечатване и т.н. Тук е обяснен методът за търсене и запаметяване на намиращи се в близост устройства чрез Bluetooth.

Предварителни изисквания

Броят на запаметените устройства не е достигнал лимита.
В това приложение могат да бъдат запаметени до 10 устройства. Ако са запаметени общо 10 устройства, търсете устройствата, след като изтриете запаметени устройства.
В устройството, което ще се използва, е инсталирана опция, съвместима с Bluetooth комуникация.
Bluetooth комуникацията е активирана в настройките на устройството, което използвате.
Bluetooth комуникацията е активирана в настройките на мобилното устройство.
Зададено е [App Settings] (Настройки на приложението) > [User Information] (Информация за потребител).
Но трябва да се дезактивира [Log in as Guest user] (Влизане като потребител гост).
Информацията за местоположението е активирана в настройките на мобилния терминал.

Процедури

Търсене на намиращи се в близост устройства чрез Bluetooth

1.Докоснете [] в горния ляв ъгъл на началния екран на Canon PRINT Business.
Показва се екранът [Select Printer] (Избор на принтер).
2.Докоснете [Nearby Printers] (Принтери в близост).
Извеждат се намерените устройства.
Ако устройството не бъде открито
Преместете се на място, където има директна видимост към устройството, и докоснете [Search] (Търсене). Приблизителното разстояние, на което устройството може да бъде открито чрез Bluetooth, е 2 m/80 inches.
3.Изберете устройството.
4.Потвърдете информацията за устройството в показания диалогов прозорец → докоснете [Add] (Добавяне).
Ако се покаже екран с настройки за Wi-Fi, конфигурирайте настройките според инструкциите на екрана.
Ако се отвори екранът [Usage] (Употреба)
Въведете PIN кода, показан на екрана, и запаметете (сдвоете) устройството в списъка със сдвоени Bluetooth устройства на мобилното устройство.
Ако се отвори екранът [Adjust Sensitivity] (Настройване на чувствителност)/[Adjust Sensitivity for Login] (Настройване на чувствителност за влизане)
Необходима е настройка на чувствителността на Bluetooth за мобилното устройство, което използвате. Настройте чувствителността съгласно инструкциите в екрана.

Резултат

Устройството е регистрирано в списъка на екрана [Select Printer] (Избор на принтер).
ЗАБЕЛЕЖКА
Можете също да регистрирате устройство от екрана при печат [Preview] (Визуализация). Докоснете [Printer] (Принтер) в [Preview] (Визуализация), за да изведете екрана [Select Printer] (Избор на принтер).

Свързани теми