Функции, които могат да използват NFC

Ако устройството и мобилното устройство, които използвате, поддържат NFC, можете да стартирате приложението, да изберете устройство, да отпечатате данни и да изпратите дестинация към функцията [Scan and Send] (Сканиране и изпращане)/[Scan] (Сканиране) на устройството, като просто доближите мобилното устройство към NFC символа на устройството. Ако Wi-Fi настройките на мобилното устройство са деактивирани, те се активират автоматично и мобилното устройство се свързва към Wi-Fi мрежата. В екраните на приложението, в които могат да се използват функции, поддържащи NFC, се извежда [].
Ако използвате устройство, което не поддържа директно свързване, устройството и мобилното устройство трябва да бъдат свързани към една и съща мрежа.
Следните функции са съвместими с NFC.
Стартиране на приложението
Ако доближите NFC символа на устройството в състояние, в което приложението не е стартирано, то се стартира и доближеното устройство се регистрира/избира.
Избор на устройство
Ако го доближите, когато приложението е стартирано, доближеното устройство се регистрира/избира.
Отпечатване на прегледани на екрана данни
Ако го доближите в състояние, в което са изведени данни в екрана за преглед на документ или в екрана [Preview] (Визуализация), данните се отпечатват от доближеното устройство. Използват се настройките за печат, зададени по време на последното отпечатване. Ако изберете различен принтер от използвания за последното отпечатване, данните се отпечатват с настройките по подразбиране.
Изпращане на дестинация за функцията [Scan and Send] (Сканиране и изпращане)/[Scan] (Сканиране) към устройството
Когато въвеждате дестинация за функцията [Scan and Send] (Сканиране и изпращане)/[Scan] (Сканиране) на устройството при доближаване на устройство в състояние, в което дестинацията е въведена в екрана на това приложение [Other Functions] (Други функции) > [Provide Address] (Задаване на адрес) > [Provide Address] (Задаване на адрес), дестинацията се изпраща на доближеното устройство.
ЗАБЕЛЕЖКА
За да използвате NFC, трябва да активирате NFC в настройките на мобилното устройство. Ако функцията NFC е деактивирана в настройките на мобилното устройство, докоснете [], а след това [OK] в изведения диалогов прозорец, за да се изведе екранът за настройки.
Можете да запаметите до 10 устройства в това приложение. Ако бъде изведено съобщението [Cannot register any more printers. Delete printers, and then try to register the printer again.] (Не могат да бъдат регистрирани още принтери. Изтрийте принтери и след това пробвайте отново да регистрирате принтера.) доближете устройството отново след изтриване на устройство от екрана [Select Printer] (Избор на принтер).

Свързани теми