Сканиране (серия imageCLASS/i-SENSYS Series и т.н.)

Можете да управлявате многофункционалното устройство чрез мобилно устройство и да сканирате документи.
Сканирайте с помощта на следните методи за серия, която няма [Scan for Mobile] (Сканиране за мобилни устройства) или [Canon Mobile Scanning] (Canon мобилно сканиране) в главното меню на устройството.

Процедури

Подготовка на многофункционалното устройство

1.Поставете оригинала върху стъклото за документи или подаващото устройство.
2.Натиснете [Scan] (Сканиране).
3.Натиснете [] или [], за да изберете [Remote Scanner] (Отдалечен скенер) → натиснете [OK].
Извежда се екран за изчакване на отдалечен скенер (онлайн).
ЗАБЕЛЕЖКА
Някои модели устройства ви позволяват да зададете за скенера настройка за автоматично преминаване към режим онлайн.
Въпреки това, в зависимост от настройките на устройството, автоматичното преминаване към онлайн режим може да не бъде активирано.
За подробности вижте ръководствата от комплекта на устройството.

Извършване на операции чрез мобилното устройство

1.Докоснете [] в горния ляв ъгъл на началния екран на Canon PRINT Business и запаметете/изберете устройството, което ще използвате.
2.На началния екран докоснете [Scan] (Сканиране).
3.На екрана [Scan] (Сканиране) конфигурирайте настройките за сканиране.
4.Докоснете [Scan] (Сканиране).
Когато сканирате от стъклото за документи
Когато сканирането на оригинала приключи, на екрана на мобилното устройство ще се изведе съобщение за продължаване на сканирането.
Когато искате да продължите да сканирате:
Поставете оригинала → Докоснете [Scan] (Сканиране).
Когато искате да приключите сканирането:
Докоснете [Done] (Готово).
ЗАБЕЛЕЖКА
Когато сканирате и двете страни на оригинал чрез подаващо устройство, за да съгласувате ориентацията на четните и нечетните страници, задайте настройката [2-Sided Original] (2-странен оригинал), за да осигурите съответствие с типа подвързване на оригинала.
Когато обаче сканирате оригинали в хоризонтална ориентация, задайте [2-Sided Original] (2-странен оригинал), както следва.
За двустранни оригинали тип "книга" с подвързване по късата страна: [Calendar Type] (Тип календар)
За двустранни оригинали тип "календар" с подвързване по дългата страна: [Book Type] (Тип книга)

Резултат

Сканираните данни се съхраняват и се извежда изображение за преглед.

Свързани теми