Inštalácia stiahnutého ovládača MF (USB pripojenie)

V tejto časti je vysvetlený postup inštalácie najnovšej verzie ovládača MF pomocou inštalačného softvéru stiahnutého z webových stránok. Vykoná nainštalovanie ovládača MF do zariadenia pripojeného pomocou rozhrania USB.
Inštaláciu vykonajte týmto postupom, ak ovládač MF na dodanom disku DVD-ROM nie je kompatibilný s operačným systémom používaného počítača.

Predpoklady

Systémové požiadavky
Príprava na inštaláciu a opatrenia
Pri spustení počítača sa prihláste ako člen skupiny Administrators.
Zobrazenie obrazovky [Pracovná plocha] (pri používaní systému Windows Server 2012/Server 2012 R2)
USB kábel nie je pripojený
Pripojte USB kábel podľa pokynov na obrazovke. Ak ste USB kábel pripojili pred inštaláciou, USB kábel odpojte a vykonajte preinštalovanie. USB kábel sa s týmto produktom nedodáva. Obstarajte si ho samostatne.

Postupy

1.
Vypnite zariadenie.
2.
Dvakrát kliknite na stiahnutý inštalačný program.
3.
Vyberte jazyk → kliknite na [Ďalej].
4.
Prečítajte si licenčnú zmluvu → kliknite na položku [Áno].
5.
Ak sa zobrazí nasledujúca obrazovka, vyberte položku [Pripojenie USB] → kliknite na položku [Ďalej].
6.
Keď sa zobrazí nasledujúca obrazovka, pripojte zariadenie k počítaču pomocou USB kábla → zapnite zariadenie.
Ak ste nedokázali potvrdiť pripojenie medzi zariadením a počítačom, kliknite na „Otvoriť detaily“.
[+][-]
7.
Kliknite na položku [Ukončiť].
Pri správnom nainštalovaní sa na zobrazených miestach zobrazí ikona ovládača MF. Ak sa ikona nezobrazí, odinštalujte ovládač MF a preinštalujte ho.
V prípade ovládača tlačiarne alebo ovládača faxu:
Pri kontrole z položky [ Nastavenie] v ponuke Štart
[Bluetooth a zariadenia] (alebo [Zariadenia]) > [Tlačiarne a skenery].
Pri kontrole z položky [Ovládací panel] systému Windows
Zoznam tlačiarní v ponuke [Zariadenia a tlačiarne].
V prípade ovládača skenera:
Do vyhľadávacieho poľa [Ovládací panel], zadajte a vyhľadajte „Zobrazit' skenery a fotoaparáty“ > [Zobrazit' skenery a fotoaparáty] > [Skenery a fotoaparáty].

Príbuzné témy