Inštalácia pri použití inštalačného programu

V tejto časti je vysvetlený postup pri inštalácii pomocou inštalačného programu, ktorý je súčasťou dodávaného disku DVD-ROM, alebo inštalačného programu stiahnutého z webových stránok.
Vyberte postup, ktorý je najvhodnejší na konfiguráciu pripojenia zariadenia a spôsob inštalácie.