[Vlastná inštalácia] Z disku DVD-ROM (USB pripojenie)

V tejto časti je vysvetlený postup inštalácie zariadenia pripojeného pomocou rozhrania USB postupom [Vlastná inštalácia] z dodaného disku DVD-ROM.
V rámci tohto postupu môžete určiť, ktorý softvér a návody chcete nainštalovať.

Predpoklady

Systémové požiadavky
Príprava na inštaláciu a opatrenia
Pri spustení počítača sa prihláste ako člen skupiny Administrators.
Zobrazenie obrazovky [Pracovná plocha] (pri používaní systému Windows Server 2012/Server 2012 R2)
USB kábel nie je pripojený
Pripojte USB kábel podľa pokynov na obrazovke. Ak ste USB kábel pripojili pred inštaláciou, USB kábel odpojte a vykonajte preinštalovanie. USB kábel sa s týmto produktom nedodáva. Obstarajte si ho samostatne.

Postupy

1.
Vypnite zariadenie.
2.
Vložte disk DVD-ROM do počítača → kliknite na [Vlastná inštalácia].
Ak sa ponuka DVD-ROM nezobrazí, kliknite na nasledujúce tlačidlo „Otvoriť detaily“.
[+][-]
3.
Ak sa zobrazí obrazovka [Vyberte typ pripojenia], vyberte [Pripojenie USB] → kliknite na [Ďalej].
4.
Vyberte softvér, ktorý chcete nainštalovať → kliknite na [Inštalovať].
5.
Prečítajte si licenčnú zmluvu → kliknite na položku [Áno].
6.
Vyberte jazyk → kliknite na [Ďalej].
7.
Keď sa zobrazí nasledujúca obrazovka, pripojte zariadenie k počítaču pomocou USB kábla → zapnite zariadenie.
Ak ste nedokázali potvrdiť pripojenie medzi zariadením a počítačom, kliknite na „Otvoriť detaily“.
[+][-]
8.
Kliknite na položku [Ukončiť].
9.
Ak ste vybrali MF Scan Utility, pozrite si pokyny na obrazovke → kliknite na [Ďalej], ak chcete pokračovať v inštalácii.
10.
Vyberte jazyk → kliknite na [Ďalej].
11.
Nainštalujte softvér podľa pokynov na obrazovke → kliknite na položku [Ďalej].
12.
Vyberte disk DVD-ROM, vyberte [Reštartovať počítač teraz (odporúča sa)] a kliknite na [Reštartovať].
Pri správnom nainštalovaní sa na zobrazených miestach zobrazí ikona ovládača MF alebo softvéru. Ak sa ikona nezobrazí, odinštalujte ovládač MF alebo softvér a preinštalujte ho.
V prípade ovládača tlačiarne alebo ovládača faxu:
Pri kontrole z položky [ Nastavenie] v ponuke Štart
[Bluetooth a zariadenia] (alebo [Zariadenia]) > [Tlačiarne a skenery].
Pri kontrole z položky [Ovládací panel] systému Windows
Zoznam tlačiarní v ponuke [Zariadenia a tlačiarne].
V prípade ovládača skenera:
Do vyhľadávacieho poľa [Ovládací panel], zadajte a vyhľadajte „Zobrazit' skenery a fotoaparáty“ > [Zobrazit' skenery a fotoaparáty] > [Skenery a fotoaparáty].
V prípade MF Scan Utility:
Ponuka Štart > [Všetky aplikácie] > priečinok [Canon].
Ak sa nad pripnutými aplikáciami v ponuke Štart nezobrazuje [Všetky aplikácie], skontrolujte nasledovné.
Zoznam aplikácií v ponuke Štart > priečinok [Canon].
V prípade iného softvéru alebo elektronických návodov:
Panel úloh alebo obrazovka [Pracovná plocha]

Príbuzné témy