Inštalácia softvéru MF Scan Utility

Táto časť vysvetľuje postup stiahnutia najnovšieho softvéru MF Scan Utility z webových stránok a jeho nainštalovanie. Inštaláciu vykonajte týmto postupom, ak softvér MF Scan Utility na dodanom disku DVD-ROM nie je kompatibilný s operačným systémom používaného počítača.

Predpoklady

Systémové požiadavky
Príprava na inštaláciu a opatrenia
Pri spustení počítača sa prihláste ako člen skupiny Administrators.

Postupy

1.
Vykonajte dekompresiu stiahnutého súboru.
2.
Vyberte jazyk → kliknite na [Ďalej].
3.
Prečítajte si licenčnú zmluvu → kliknite na položku [Áno].
4.
Kliknite na položku [Dokončiť].
Po správnom nainštalovaní sa na nasledujúcom mieste zobrazí ikona softvéru MF Scan Utility.
Ponuka Štart > [Všetky aplikácie] > priečinok [Canon].
Ak sa nad pripnutými aplikáciami v ponuke Štart nezobrazuje [Všetky aplikácie], skontrolujte nasledovné.
Zoznam aplikácií v ponuke Štart > priečinok [Canon].

Príbuzné témy