Typer af installationsprogrammer

Det installationsprogram, der starter, afhænger af den pågældende enhed, der skal installeres, og hvordan installationsprogrammet er blevet tilvejebragt.
For information om det passende installationsprogram til en enhed henvises der til den meddelelse, der følger med enheden.
Der bruges enten et integreret installationsprogram eller Master Setup, alt afhængigt af enheden.
Der er flere metoder til at installere en enhed, hvilket afhænger af typen af installationsprogram, enhedens tilslutningsmetode og miljøet. Vælg den relevante procedure for at udføre installationsprocessen.
Driverspecifikt installationsprogram
Der er et installationsprogram til én driver. Det installerer én enkelt driver.
Fået fra den medfølgende CD-ROM eller downloadet fra webstedet angivet i den meddelelse, der følger med enheden
Navn på eksekverbar fil: [Setup.exe]
Integreret installationsprogram
Et installationsprogram, der installerer flere drivere.
Fået fra den medfølgende CD-ROM
Navn på eksekverbar fil: [MInst.exe]
Master Setup
Et installationsprogram, der bruges til at installere nogle målenheder.
Hentet via download fra webstedet angivet i den meddelelse, der følger med enheden
Navn på eksekverbar fil: [Msetup4.exe]
Installationsprocedure
Hvis du bruger et driverspecifikt installationsprogram eller et integreret installationsprogram
Hvis du bruger Master Setup