Výber [Štandardná] na inštaláciu

V tejto časti je vysvetlený postup vyhľadávania zariadenia v sieti a inštalácie ovládača ([Štandardná]).

Predpoklady

Požiadavky na systém a služby
Zariadenie je v rovnakej podsieti ako počítač, ktorý používate (pre sieťové prostredia TCP/IP)
Povolenie nastavení pre [Použiť WSD] a [Nastavenia Multicast Discovery] na zariadení (pre sieťové prostredia používajúce WSD)
Nastavenie funkcie výberu jazyka pre popis stránky (plug and play) zariadenia
Nastavte [Výber PDL (Plug and Play)] na zariadení podľa používaného ovládača. Podrobnosti o nastavení nájdete v návode k zariadeniu.
Zariadenie musí byť v rovnakej podsieti ako používaný počítač.
Poznámky a výstrahy týkajúce sa inštalácie
Pri spustení počítača sa prihláste ako používateľ s oprávneniami správcu.

Postupy

1.
Spustite inštalačný program.
Ak používate inštalačný program prevzatý z webovej lokality
Dvakrát kliknite na stiahnutý súbor, aby sa rozbalil. Ak sa inštalačný program po rozbalení nespustí automaticky, dvakrát kliknite na [Setup.exe].
Ak používate priložený nosič CD-ROM
(1) Vložte disk CD-ROM do počítača.
Ak sa ponuka CD-ROM nezobrazí, kliknite na nasledujúce tlačidlo „Otvoriť detaily“.
[+][-]
(2) Po zobrazení obrazovky na výber jazyka vyberte jazyk → kliknite na [OK].
(3) Na obrazovke s ponukou kliknite na [Inštalácia].
(4) Ak sa zobrazí obrazovka [Vyberte typ pripojenia], vyberte položku [Sieťové pripojenie] → kliknite na možnosť [Ďalej].
(5) Na obrazovke [Inštalácia] vyberte ovládač faxu → kliknite na [Inštalovať].
(6) Potvrďte obsah dokumentu LICENČNÁ ZMLUVA K SOFTVÉRU CANON → kliknite na [Áno].
2.
Vyberte jazyk → kliknite na [Ďalej].
3.
Po zobrazení dokumentu LICENČNÁ ZMLUVA K SOFTVÉRU CANON potvrďte jeho obsah → kliknite na [Áno].
4.
Vyberte možnosť [Štandardná] → kliknite na položku [Ďalej].
[Opätovná aktivácia faxov v režime spánku a vyhľadanie]: Túto možnosť vyberte, ak chcete rozpoznať zariadenia v sieti, ktoré sú v režime spánku.
5.
Vyberte požadované položky → kliknite na položku [Ďalej].
[Proces inštalácie ovládača faxu]: V prípade potreby vyberte túto možnosť, ak je už ovládač nainštalovaný.
[Canon Driver Information Assist Service]: Vyberte túto možnosť, ak chcete použiť funkciu zisťovania informácií o zariadení.
6.
V zozname [Zoznam faxov] vyberte zariadenie, ktoré chcete nainštalovať.
[Zariadenia IPv4]/[Zariadenia IPv6]: Výsledky vyhľadávania sa zobrazia na karte zodpovedajúcej spôsobu pripojenia zariadenia. Kliknutím na kartu ju zobrazte.
[Možnosti vyhľ]: Zmeňte dobu vyhľadávania zariadení. Umožní vám to predĺžiť čas strávený hľadaním zariadení, keď sa zariadenia nezobrazujú v časti [Zoznam faxov].
Zadaním názvu komunity SNMP, ktorý je špecifikovaný v zariadení, môžete zobraziť výsledky vyhľadávania.
Toto nastavenie použite, ak je v zariadení špecifikovaný iný predvolený názov než „public“.
[Znova vyhľadať]: Kliknite na túto položku, ak sa zariadenie nezobrazuje v časti [Zoznam faxov]. Ak sa zariadenie nezobrazí ani po opätovnom vyhľadaní, vyberte možnosť [Vlastná] a nainštalujte zadaním portu alebo IP adresy.
POZNÁMKA
Ak nemôžete nájsť zariadenie pripojené prostredníctvom portu WSD, možno sa vyskytol problém s nastaveniami operačného systému alebo zariadenia. Pozrite si nasledujúce informácie a povoľte zobrazenie zariadenia vo výsledkoch vyhľadávania.
7.
Ak chcete zmeniť názov zariadenia alebo ho nastaviť ako predvolené zariadenie, vyberte položku [Nastaviť informácie o faxe] → kliknite na položku [Ďalej].
Ak chcete zmeniť názov zariadenia alebo ho nastaviť ako predvolené zariadenie, kliknite na [Ďalej] a pokračujte krokom 9.
8.
V prípade potreby zmeňte [Názov faxu] → kliknite na položku [Ďalej].
[Na pracovnej ploche vytvorte zástupcu pre nástroj Remote UI]: Vytvorí zástupcu vzdialeného používateľského rozhrania zariadenia na pracovnej ploche.
Ak chcete aktualizovať IP adresu zariadenia nastavenú v zástupcovi po inštalácii ovládača alebo odstrániť zástupcu, urobte to manuálne.
[Nastaviť ako predvolenú]: Túto možnosť vyberte, ak chcete nastaviť zariadenie ako bežne používané.
[Používať ako zdieľaný fax]: Túto možnosť vyberte, ak chcete nakonfigurovať zdieľané nastavenia zariadenia.
Možnosť [Názov faxu] nemôžete vybrať, ak je zariadenie pripojené prostredníctvom portu WSD.
9.
Skontrolujte [Zoznam faxov na inštaláciu ovládačov] → kliknite na položku [Spustiť].
Pokračujte v inštalácii podľa pokynov na obrazovke.
10.
Kliknite na položku [Reštartovať] (alebo [Ukončiť]).

Príbuzné témy