Výber [Pripojenie USB] na inštaláciu

V tejto časti je popísaný postup pripojenia k zariadeniu a počítaču pomocou USB kábla a inštalácie ovládača.
DÔLEŽITÉ
V prípade pripojenia USB a inštalácie, nemôžete používať funkciu získania informácií o zariadení, pretože Canon Driver Information Assist Service nie je možné nainštalovať súčasne. Ak ju chcete použiť, nainštalujte Canon Driver Information Assist Service po nainštalovaní ovládača. V prípade pripojenia pomocou USB, však pravdepodobne nebudete môcť používať funkciu získania informácií o zariadení v závislosti od zariadenia a prostredia, ktoré používate.

Predpoklady

Požiadavky na systém a služby
Inštalácia voliteľnej dosky rozhrania USB (ak sa vyžaduje s používaným zariadením)
Nastavenie funkcie výberu jazyka PDL (plug & play) (ak sa vyžaduje s používaným zariadením)
Nastavte [Výber PDL (Plug and Play)] na zariadení podľa používaného ovládača. Podrobnosti o nastavení nájdete v návode k zariadeniu.
Uistite sa, že cieľové zariadenie podporuje ovládače faxu verzie 9.00 alebo staršej.
Poznámky a výstrahy týkajúce sa inštalácie
Pri spustení počítača sa prihláste ako používateľ s oprávneniami správcu.

Postupy

1.
Vypnite zariadenie.
2.
Spustite inštalačný program.
Ak používate inštalačný program prevzatý z webovej lokality
Dvakrát kliknite na stiahnutý súbor, aby sa rozbalil. Ak sa inštalačný program po rozbalení nespustí automaticky, dvakrát kliknite na [Setup.exe].
Ak používate priložený nosič CD-ROM
(1) Vložte disk CD-ROM do počítača.
Ak sa ponuka CD-ROM nezobrazí, kliknite na nasledujúce tlačidlo „Otvoriť detaily“.
[+][-]
(2) Po zobrazení obrazovky na výber jazyka vyberte jazyk → kliknite na [OK].
(3) Na obrazovke s ponukou kliknite na [Inštalácia].
(4) Ak sa zobrazí obrazovka [Vyberte typ pripojenia], vyberte položku [Pripojenie USB] → kliknite na možnosť [Ďalej].
(5) Na obrazovke [Inštalácia] vyberte ovládač faxu → kliknite na [Inštalovať].
(6) Potvrďte obsah dokumentu LICENČNÁ ZMLUVA K SOFTVÉRU CANON → kliknite na [Áno].
3.
Vyberte jazyk → kliknite na [Ďalej].
4.
Po zobrazení dokumentu LICENČNÁ ZMLUVA K SOFTVÉRU CANON potvrďte jeho obsah → kliknite na [Áno].
5.
Vyberte možnosť [Pripojenie USB] → kliknite na položku [Ďalej].
Pokračujte v inštalácii podľa pokynov na obrazovke.
6.
Keď sa zobrazí nasledujúca obrazovka, pripojte zariadenie k počítaču pomocou USB kábla → zapnite zariadenie.
Pokračujte v inštalácii podľa pokynov na obrazovke.
Ak inštalácia na vyššie uvedenej obrazovke zlyhá, kliknite na „Otvoriť detaily“.
[+][-]
7.
Kliknite na položku [Reštartovať] (alebo [Ukončiť]).

Príbuzné témy