Indstilling af en fortrolig transmission

Du kan sende faxdata til en hukommelsesboks hos destinationen.
Da der skal indtastes en adgangskode for at få den sendte data udskrevet, er dette bekvemt når der sendes fortrolige dokumenter.

For at aktivere funktionen for fortrolig transmission.

Forudsætninger

Når computeren startes, logges der på som bruger med administratorrettigheder.

Procedurer

1.
Vis skærmen med printeregenskaber.
(1) Åbn [Bluetooth og enheder] (eller [Enheder]) under [ Indstillinger] i menuen Start.
(2) I [Printere og scannere] skal du åbne administrationsskærmen for den enhed, der skal indstilles.
For at få vist administrationsskærmen skal du klikke på enheden eller klikke på [Administrer] for den pågældende enhed.
(3) Klik på [Printeregenskaber] for den enhed, der skal indstilles.
2.
Åbn arket [Enhedsindstillinger].
3.
Vælg den godkendelsestilstand der skal anvendes fra [Godkendelse af underadresse].
Indstil tilstanden, så den passer til den godkendelsesmetode, der er indstillet på enheden.
4.
Klik på [Detaljerede indstillinger] → i dialogboksen [Detaljerede indstillinger], vælg [Brug underadresse] → klik på [OK].
5.
I arket [Enhedsindstillinger], klik på [OK] eller [Anvend].

For at indstille fortrolig information hos destinationen

For at udføre fortrolige transmissioner, indstil den fortrolige information (underadresse og adgangskode), der er registreret i destinationens faxenhed, i adressen.
Nedenfor er der vist et eksempel på proceduren for indstilling af fortrolig information, når der tilføjes en adresse fra [Vælg destination].

Forudsætninger

Fortrolig information (underadresser og adgangskoder) der er registeret i destinationens faxenhed.

Procedurer

1.
Vis arket [Vælg destination].
Du kan vise dette på skærmen for indstillinger for faxtransmissioner, når der sendes en fax eller standardindstillingerne ændres.
2.
Klik på [Tilføj destination] ved siden af [Destinationsliste].
3.
I dialogboksen [Tilføj destination], angiv [Destinationsnavn], [Kommunikationsstatus], mv.
4.
Vælg [Brug underadresse] → indtast [Underadresse] og [Adgangskode] → klik på [OK].
Adressen tilføjes til arket [Vælg destination] > [Destinationsliste].
Sammen med ovenstående procedure, kan fortrolig information indstilles når der tilføjes eller redigeres en af de følgende adresser.
Adresse på en person i adressebogen
Når der afsendes vha. angivelse af [G3-faxnummer], kan du angive maksimalt to faxnumre. Du kan indstille fortrolig information for de respektive faxnumre under [Avanceret funktion].
Adresser indtastet manuelt i arket [Angiv destination]

Relaterede emner