Arket [Speciel]

Du kan indstille sideopsætningen og -opløsningen for de sendte data, når de udskrives ved destinationen.
Du kan også indtaste faxnummer eller URI igen for at undgå en afsendelsesfejl. Du kan også konfigurere sikkerhedsindstillinger til at beskytte adressebogen.
[Sidestørrelse]
Vælg papirstørrelsen på de sendte data, der er oprettet i programmet.
[Retning]
Vælg retningen, som de sendte data skal udskrives i.
[Sidelayout]
Angiv antallet af sider, når de sendte data udskrives på et papirark. Du kan indstille opsætningen, ved at klikke på forhåndsvisningen på siden af skærmen.
Hvis du angiver at den sendte data skal udskives på flere sider, kan du vælge [Siderækkefølge].
[Opløsning]
Vælg en opløsning til afsendelsen af faxen.
[Fejl under diffusion]
Forbedrer billedkvaliteten for de fax-data, der sendes.
Prøv at anvende denne funktion for at korrigere output-billedkvaliteten, når du tilknytter med en ekstern funktion.
[Korrektionsmønster]
Hvis [Fejl under diffusion] er aktiveret, angiver dette punkt, om kontrasten skal forbedres.
"Kontrast" henviser til forskellen mellem det lyse og mørke i et billede. Forbedring af kontrast øger forskellen mellem lyst og mørkt, så man får et mere defineret billede.
[+][-]
[Sikkerhedsindstillinger] Dialogboksen [Sikkerhedsindstillinger]
Gør det muligt at konfigurere indstillinger til at kontrollere destinationer og sikkerhedsindstillinger, når der gemmes (eksporteres) en adressebog til en fil.
Når disse er indstillet, vil en dialogboks anmode om at faxnummer og adgangskode indtastes for hver viste handling.
[Adressekartotektype] Dialogboksen [Adressekartotektype]
Gør det muligt at registrere en adressebog, som du har adgang til, når du sender. Du kan også ændre adressebogens egenskaber, som f.eks. dens navn.
[+][-]
[Gendan standarder]
Laver alle driverindstillingerne om til standardværdierne.

Relaterede emner