Import/eksport af en drivers adressebog

Du kan importere indholdet af en adressebog, der anvendes i et andet program, ind i driverens adressebog. Du kan også eksportere indholdet af en adressebog og anvende det i andre programmer.

For at eksportere adressebogen

BEMÆRK
Hvis du ønsker at beskytte en adressebog med en adgangskode, kan du indstille den i arket [Speciel] > [Sikkerhedsindstillinger].
1.
Vis arket [Vælg destination].
Du kan vise dette på skærmen for indstillinger for faxtransmissioner, når der sendes en fax eller standardindstillingerne ændres.
2.
Vælg [Canon Fax Driver Address Book] fra [Adresseliste] → klik på [Rediger adressekartotek].
3.
Klik på [Eksporter] i dialogboksen [Rediger adressekartotek].
4.
Angiv lagringsplaceringen og filnavn → klik på [Gem] eller [OK].
De filformater og tegnkoder, der kan vælges, når adressebogen gemmes, er følgende:
Filformat: CSV-filer (*.csv)/Canon-adressekartotek (*.abk)
Tegnkode (når der gemmes som et Canon-adressekartotek): ANSI/UTF-8
Indstillingen [Bemærkninger] i adressebogen blev ikke eksporteret.
5.
Klik på [OK].

For at importere en adressebog

Forudsætninger

Kontroller typen og formatet af den adressebogsfil, der skal importeres.

Procedurer

1.
Vis arket [Vælg destination].
Du kan vise dette på skærmen for indstillinger for faxtransmissioner, når der sendes en fax eller standardindstillingerne ændres.
2.
Vælg [Canon Fax Driver Address Book] fra [Adresseliste] → klik på [Rediger adressekartotek].
3.
I den viste dialogboks skal du klikke på [Importer] → vælg den adressebogsfil, der skal importeres.
For at importere, mens du kontrollerer, om duplikerede, personlige destinationer er inkluderet, skal du aktivere [Bekræft, hvorvidt personlige destinationer er dubletter (Grupper importeres ikke)].
Hvis funktionen er deaktiveret, importeres gruppedestinationer ikke.
4.
Klik på [Åbn].
Hvis du deaktiverede [Bekræft, hvorvidt personlige destinationer er dubletter (Grupper importeres ikke)] i ovenstående trin, vises en bekræftende dialogboks, når der findes duplikerede, personlige destinationer.
Følg meddelelsen i dialogboksen for at fortsætte med importeringsprocessen.
5.
Klik på [OK] i dialogboksen [Rediger adressekartotek].

Relaterede emner