Gemensamma inställningar för vissa flikar

Du kan registrera ofta använda inställningar som profiler.
Du kan ställa in profiler i flikarna [Välj destination] och [Special].
[Profil]
Gäller för registrerade faxsändningsinställningar. Registrerade profiler kan redigeras eller raderas.
Eftersom profiler med en röd punkt () är förinställda profiler kan du inte redigera eller radera dem.
[Lägg till] Dialogrutan [Lägg till profil]
Tillåter att du registrerar de aktuella faxsändningsinställningarna som en profil.
Ställ in [Namn] och [Ikon]. Vid behov, ange en kommentar i [Kommentar]. Om du vill kontrollera aktuella inställningar i en lista, klicka på [Visa inställningar].
[Redigera] Dialogrutan [Redigera profil]
Tillåter att du redigerar innehållet i en profil. Du kan också ange en fil att importer en profil till samt att spara den aktuella profilen till en fil.
[+][-]

Närliggande information