[Special] Flik

Du kan ställa in sidans layout och upplösning för sända data när den skrivs ut på målet.
Du kan också återange faxnumret eller URI för att förhindra ett sändningsfel. Du kan också ange säkerhetsinställningar för att skydda adressboken.
[Sidstorlek]
Välj pappersformat för sända data som skapats i en applikation.
[Orientering]
Välj orienteringen vid vilka sända data skrivs ut.
[Sidlayout]
Ange antalet sidor när sända data skrivs ut på ett pappersark. Du kan ställa in layouten genom att klicka på förhandsvisning på skärmens sida.
Om du anger att sända data ska skrivas ut på flera sidor kan du välja [Sidordning].
[Upplösning]
Välj en upplösning för faxsändning.
[Feldiffusion]
Förbättrar bildkvaliteten på de faxdata som ska skickas.
Prova den här funktionen för att korrigera kvaliteten på den utmatade bilden när du ansluter till en extern funktion.
[Korrigeringsmönster]
När [Feldiffusion] har aktiverats anger den här inställningen om kontrasten ska förbättras.
"Kontrast" är skillnaden mellan ljusa och mörka delar av en bild. Om du anger en förbättrad kontrast ökar skillnaden mellan ljusa och mörka delar och bilden upplevs som tydligare.
[+][-]
[Säkerhetsinställningar] Dialogrutan [Säkerhetsinställningar]
Tillåter att du konfigurerar inställningar for att kontrollera mål och säkerhetsinställningar när en adressbok sparas (exporteras) till en fil.
När dessa har ställts in efterfrågar en dialogruta att faxnummer och lösenord ska anges för varje operation.
[Adressboktyp] Dialogrutan [Adressboktyp]
Tillåter att du registrerar en adressbok som ska användas id sändning. Du kan även ändra attributen för adressboken som t.ex. dess namn.
[+][-]
[Återskapa standardvärden]
Återställer alla drivrutinsinställningar till standardvärden.

Närliggande information