Det går inte att se eller redigera adressboken.

Om du inte kan se eller redigera adressboken som är registrerad i drivrutinen, betänk följande orsaker. Följ instruktionerna som beskrivs i "Åtgärd".

Orsak

Du har inga åtkomstbehörigheter för målmappen i adressboken.
Åtgärd1.
Be din administratör att tilldela dig åtkomstbehörighet till målmappen.
Åtgärd2.
Ändra adressbokens lagringsposition till en mapp till vilken du har åtkomstbehörigheter i fliken [Välj destination] > [Redigera adressbok]-dialogrutan > [Ange en mapp].

Närliggande information