Nastavitev pravic dostopa

Napravo zaščitite pred nepooblaščenim dostopom tako, da uporabo naprave dovolite samo uporabnikom s pravicami za dostop. Ko nastavite pravice, mora uporabnik vnesti številko PIN, da lahko spremeni nastavitve ali dostopa do vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik).
 
Dostopne pravice so dveh vrst: Način upravitelja sistema in način ostalih uporabnikov. Način upravitelja sistema zagotavlja celoten nabor dostopnih pravic. Za omejitev prijave v ta način lahko nastavite številko PIN upravitelja sistema. Če nastavite kodo PIN za dostop do Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik), lahko omejite uporabo Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) v načinu splošnih uporabnikov in načinu upravitelja sistema, ne da bi nastavili kodo PIN za upravitelja sistema.
Koda PIN sistemskega skrbnika
Koda PIN skrbnika sistema je namenjena izključno skrbnikom, ki imajo celoten nabor dostopnih pravic. Če določite to kodo PIN, se morate s to kodo PIN prijaviti v napravo, da lahko dostopate do možnosti <Omrežne nastavitve> ali <Nastavitve upravljanja sistema>. Določite številko PIN upravitelja sistema, če želite različne dostopne pravice za skrbnike in ostale uporabnike. Nastavitev kode PIN skrbnika sistema
Koda PIN za vmesnik Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) (Remote UI Access PIN)
To je številka PIN za uporabo vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik). Do vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) lahko dostopajo samo uporabniki, ki poznajo številko PIN. Nastavitev kode PIN za Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
3R3X-040