Upravljanje naprave

Da bi zmanjšali razna tveganja, povezana z uporabo te naprave, kot so odtekanje osebnih podatkov ali nepooblaščena uporaba naprave s strani tretjih strank, je treba ves čas izvajati učinkovite varnostne ukrepe. Če želite zagotoviti varno uporabo naprave, mora skrbnik upravljati pomembne nastavitve, kot so pravice za dostop in varnostne nastavitve.

Konfiguracija osnovnega sistema za upravljanje

Priprava na tveganje zaradi malomarnosti ali napačne uporabe

Zagotavljanje učinkovitega upravljanja

Upravljanje konfiguracije sistema in nastavitev

3R3X-03Y