Nastavitev kode PIN skrbnika sistema

Nastavite kodo PIN skrbnika sistema, ki je namenjena izključno skrbnikom. Dostop do možnosti <Omrežne nastavitve>, <Nastavitve upravljanja sistema> itd. imate le, če ste pravilno vnesli kodo PIN. Priporočamo vam, da kodo PIN poznajo le skrbniki.
1
Izberite <Meni> na zaslonu Domov. Zaslon Domov
2
Izberite <Nastavitve upravljanja sistema>.
3
Izberite <Nastavitve podatkov sistemskega skrbnika>  <Koda PIN sistemskega skrbnika>.
4
Pritisnite .
5
Določite kodo PIN skrbnika sistema.
Vnesite največ sedem števk in izberite <Uporabi>.
Ko se prikaže <PIN (Potrditev)>, znova vnesite kodo PIN za potrditev.
Kode PIN, ki vsebuje samo ničle, npr. »00« ali »0000000«, ni mogoče nastaviti.
Če želite onemogočiti kodo PIN, izberite , da pustite besedilno polje prazno, in nato izberite <Uporabi>.
Nastavitev imena skrbnika sistema
Ne pozabite svoje kode PIN. Če ste pozabili kodo PIN, se obrnite na pooblaščenega prodajalca družbe Canon ali pokličite telefonsko pomoč družbe Canon.
Konfiguriranje nastavitev prek vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Zaženite Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) in se prijavite v načinu upravitelja sistema. Kliknite [Settings/Registration] [System Management]  [Edit] in na prikazanem zaslonu določite zahtevane nastavitve.
Z vmesnikom Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) lahko registrirate različne informacije, vključno s podatki za stik, komentarje skrbnikov, mesto postavitve naprave, ter nastavitve, ki jih lahko registrirate na operacijski plošči. Registrirane informacije si lahko ogledate na strani [Device Information] vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik). Pregled informacij o upravitelju sistema
Če je navedena koda PIN upravitelja sistema
Če poskušate dostopiti do možnosti <Omrežne nastavitve> ali <Nastavitve upravljanja sistema>, se prikaže naslednji zaslon. Vnesite nastavljeno kodo PIN.
Kodo PIN je treba vnesti tudi pri prijavi v način upravitelja sistema v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik). Zagon vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
 
3R3X-041