Nastavitev strežnika proxy

Proxy (ali strežnik HTTP proxy) je računalnik ali programska oprema, ki izvaja komunikacijo HTTP za druge naprave, predvsem pri komuniciranju z zunanjimi viri, na primer med brskanjem po spletu. Odjemalci se povežejo z zunanjim omrežjem prek strežnika proxy, zato z njimi ne komunicirajo neposredno. Če nastavite strežnik proxy, poenostavite upravljanje prometa med notranjim in zunanjim omrežjem, hkrati pa blokirate nepooblaščen dostop in zagotovite protivirusno zaščito za večjo varnost. Če za tiskanje po internetu uporabljate Google Tiskanje v oblaku, lahko povečate varnost tako, da določite strežnik proxy. Za nastavitev strežnika proxy morate imeti zahtevane informacije, ki vključujejo naslov IP, številko vrat in uporabniško ime ter geslo za preverjanje pristnosti.
Če želite več informacij o osnovnih postopkih, ki se izvajajo med nastavljanjem naprave prek vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik), glejte Nastavitev možnosti menijev iz vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik).
1
Zaženite Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) in se prijavite v načinu upravitelja sistema. Zagon vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
2
Na strani portala kliknite [Settings/Registration]. Zaslon vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
3
Izberite [Network Settings]  [TCP/IP Settings].
4
Kliknite [Edit] v razdelku [Proxy Settings].
5
Izberite potrditveno polje [Use Proxy] in izberite zahtevane nastavitve.
[Use Proxy]
Potrdite potrditveno polje, če želite uporabiti navedeni strežnik proxy za komunikacijo s strežnikom HTTP.
[HTTP Proxy Server Address]
Vnesite naslov strežnika proxy. Vnesite naslov IP ali ime gostitelja, odvisno od okolja.
[HTTP Proxy Server Port Number]
Po potrebi spremenite številko vrat.
[Use Proxy within Same Domain]
Potrdite potrditveno polje, če želite določeni strežnik uporabiti tudi za komunikacijo z napravami v isti domeni.
[Use Proxy Authentication]
Če želite omogočiti preverjanje pristnosti s strežnikom proxy, potrdite potrditveno polje in vnesite črkovno-številske znake za uporabniško ime v besedilno polje [User Name].
[Set/Change Password]
Če želite nastaviti ali spremeniti geslo za preverjanje pristnosti s strežnikom proxy, ko je ta omogočen, potrdite potrditveno polje in vnesite črkovno-številske znake za novo geslo v besedilno polje [Password].
6
Kliknite [OK].
3R3X-048