Zagon vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)

Za upravljanje na daljavo boste morali v spletni brskalnik vnesti IP-naslov naprave in zagnati Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik). Pred tem preverite naslov IP za napravo (Ogled omrežnih nastavitev). Če imate vprašanja, vprašajte skrbnika omrežja.
1
Odprite spletni brskalnik.
2
V polje za naslov vnesite »http://<naslov IP naprave>/« in pritisnite tipko [ENTER].
Če želite uporabiti naslov IPv6, dodajte naslov IPv6 v oglate oklepaje (primer: http://[fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce]/).
Če se prikaže varnostno opozorilo
Varnostno opozorilo se lahko prikaže, če so komunikacije z vmesnikom Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) šifrirane (Konfiguracija ključa in potrdila za TLS). Če v nastavitvah potrdil ali TLS ni napak, nadaljujte z brskanjem po spletnem mestu.
3
Prijavite se v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik).
Ko koda PIN upravitelja sistema ni nastavljena
Izberite [System Manager Mode] ali [General User Mode].
[System Manager Mode]
V vmesniku Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) lahko izvedete vse postopke in nastavitve.
[General User Mode]
Preverite lahko tudi stanje dokumentov ali naprave ter spremenite nekatere nastavitve. Ko želite preveriti, ali je določen dokument v čakalni vrsti za tiskanje ali preklicati tiskanje dokumenta v čakalni vrsti za tiskanje, vnesite uporabniško ime dokumenta v [User Name]. Dokumentom za izpisovanje se samodejno določi uporabniško ime na podlagi podatkov, kot sta ime računalnika ali prijavno ime za računalnik.
[Remote UI Access PIN]
Če je možnost [Remote UI Access PIN] nastavljena, vnesite PIN. Nastavitev kode PIN za Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Ko je koda PIN upravitelja sistema nastavljena
Vnesite ustrezno kodo PIN v možnosti [System Manager PIN], da se prijavite v način upravitelja sistema. Nastavitev kode PIN skrbnika sistema
4
Kliknite [Log In].
Prikazala se bo stran portala (glavna stran). Zaslon vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)

Zaslon vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)

Ko se prijavite v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik), se prikaže ta stran portala. V tem razdelku so opisani elementi, ki so prikazani na strani portala in osnovni postopki.

[Device Basic Information]

Prikaže trenutno stanje naprave in informacije o napakah. Če je prišlo do napake, se prikaže povezava na stran z informacijami o napaki.

[Consumables Information]

Prikaže informacije o potrošnem materialu.

[Support Link]

Prikaže povezavo za podporo, ki je navedena v [Device Information] v razdelku [System Management].

Ikona za osvežitev

Osveži trenutno prikazano stran.

[Log Out]

Odjava iz Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik). Prikaže se stran za prijavo.

[Mail to System Manager]

Odpre okno za sestavljanje e-poštnega sporočila upravitelju sistema, ki je določen v [System Manager Information] pod [System Management].

[Status Monitor/Cancel]

Odpre stran [Status Monitor/Cancel]. Stanje ali zgodovino lahko preverite za kateri koli dokument v čakanju ali pa prekličete njegovo obdelavo.

[Settings/Registration]

Odpre stran [Settings/Registration]. Če ste prijavljeni v načinu upravitelja sistema, lahko spremenite nastavitve in shranite ali prenesete registrirane podatke. Nastavitev možnosti menijev iz vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
3R3X-04S