Registracija ključa in potrdila za omrežno komunikacijo

Ključ in potrdilo ter potrdilo CA lahko pridobite od izdajatelja potrdila (CA) za uporabo z napravo. Namestite in registrirajte pridobljeno datoteko s ključem in potrdilom ter datoteko s potrdilom CA v tej napravi prek vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik). Ključ in potrdilo ter pogoje potrdila CA, ki jih potrebujete za napravo, poiščite vnaprej (Funkcije upravljanja).
Če želite več informacij o osnovnih postopkih, ki se izvajajo med nastavljanjem naprave prek vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik), glejte Nastavitev možnosti menijev iz vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik).
1
Zaženite Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) in se prijavite v načinu upravitelja sistema. Zagon vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
2
Na strani portala kliknite [Settings/Registration]. Zaslon vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
3
Izberite [Security Settings]  [Key and Certificate Settings] ali [CA Certificate Settings].
Kliknite [Key and Certificate Settings], da namestite ključ in potrdilo, ali [CA Certificate Settings], da namestite potrdilo CA.
4
Kliknite [Register Key and Certificate] ali [Register CA Certificate].
Brisanje registriranega para ključev ali potrdila CA
Kliknite [Delete] desno od para ključev ali potrdila CA, ki ga želite izbrisati  in kliknite [OK]. Vnaprej nameščenih potrdil CA ni mogoče izbrisati.
Ključa in potrdila ni mogoče izbrisati, če ju trenutno uporabljate v nek namen, npr. če je »[TLS]« prikazan v razdelku [Key Usage]. V tem primeru funkcijo onemogočite ali vnesite druga ključ in potrdilo, preden prejšnjega izbrišete.
Onemogočitev ali omogočitev vnaprej nameščenih potrdil CA
Kliknite [Disable] desno od vnaprej nameščenega potrdila CA, ki ga želite onemogočiti. Če želite potrdilo znova omogočiti, kliknite [Enable] desno od potrdila.
5
Kliknite [Install].
Brisanje datoteke s ključem in potrdilom ali datoteke s potrdilom CA
Kliknite [Delete] desno od datoteke, ki jo želite izbrisati  in kliknite [OK].
6
Kliknite [Browse], izberite datoteko za namestitev in kliknite [Start Installation].
Datoteko s ključem in potrdilom ali datoteko s potrdilom CA namestite v napravo iz računalnika.
7
Registrirajte ključ in potrdilo ali potrdilo CA.
 Registriranje ključa in potrdila
1
Kliknite [Register] desno od datoteke s ključem in potrdilom, ki ju želite registrirati.
2
Vnesite ime ključa in geslo.
[Key Name]
Vnesite črkovno-številske znake za poimenovanje ključa, ki ga želite registrirati.
[Password]
Vnesite črkovno-številske znake za geslo zasebnega ključa, nastavljenega za datoteko, ki jo želite registrirati.
3
Kliknite [OK].
 Registriranje potrdila CA
Kliknite [Register] desno od datoteke s potrdilom CA, ki ga želite registrirati.
3R3X-04E