Izklop naprave

V tem poglavju je opisano, kako izklopite napravo.
1
Pritisnite stikalo za vklop/izklop.
Prepričajte se, da se je indikator napajanja izklopil.
Naprava se bo popolnoma izklopila šele čez nekaj časa. Napajalni kabel izključite šele, ko se zaslon izklopi.
Če želite znova zagnati napravo, po izklopu naprave počakajte najmanj 10 sekund.
Tudi kadar je napajanje izklopljeno, naprava še naprej porablja majhno količino energije. Če želite porabo energije zmanjšati na nič, izključite napajalni kabel iz električnega omrežja.
3R3X-01K