Vklop naprave

V tem poglavju je opisano, kako vklopite napravo.
1
Preverite, ali je vtič napajalnega kabla čvrsto priključen na električno vtičnico.
2
Pritisnite stikalo za vklop/izklop.
Indikator napajanja zasveti in naprava je pripravljena na tiskanje.
OPOMBA
Po vklopu naprave lahko izberete zaslon, ki se najprej odpre. <Privzeti zaslon po zagonu/obnovitvi>
Ko prvič vklopite napajanje po nakupu naprave, se lahko izvrže prazen list papirja. To ni okvara.
3R3X-01J