Vnašanje besedila

Za vnos besedila in vrednosti uporabite tipke, prikazane na zaslonu. Izberite želeni znak ali številko in pritisnite .
Izbiranje vrste besedila
Izberite <Preklop načina vnosa> in pritisnite za prikaz zaslona za izbiranje vrste vnesenega besedila. Izberite vrsto besedila in pritisnite .
Brisanje besedila
Na zaslonu izberite <> in pritisnite , da izbrišete znak, ki ste ga vnesli.
Če se možnosti <> in <> ne prikažeta na zaslonu, lahko na zaslonu izberete <> in pritisnete , da izbrišete vse znake, ki ste jih vnesli.
Vstavljanje presledka
Izberite <Presledek> in pritisnite  za vnos presledka.
Ko je kazalec pri zadnjem znaku, z izbiro možnosti <> in pritiskanjem gumba  omogočite vnos presledka.
Premikanje kazalca
Na zaslonu izberite <> ali <> in pritisnite za premik kazalca.
3R3X-01Y