Uporaba operacijske plošče

Prikazovalnik in tipke operacijske plošče lahko uporabljate za konfiguracijo nastavitev naprave ali upravljanje funkcij. V tem poglavju je opisana osnovna uporaba prikazovalnika in tipk.
 
Če želite zamenjati svetle in temne dele prikazovalnika: <Zamenjava barv zaslona>
Če želite nastaviti svetlost prikazovalnika: <Kontrast>
3R3X-01L