Določanje velikosti in vrste papirja

Velikost in tip papirja morate nastaviti tako, da se bosta ujemala z vloženim papirjem. Ko vložite papir, ki je drugačen od predhodno vloženega papirja, morate spremeniti nastavitve papirja.
Če se nastavitev ne ujema z velikostjo in vrsto naloženega papirja, lahko pride do zastoja papirja ali napake pri tiskanju.
3R3X-025