Omejevanje prikazanih velikosti papirja

Omogočite lahko, da so na zaslonu <Pogosto uporab. velik.> za izbiranje nastavitve velikosti papirja prikazane samo pogosto uporabljene velikosti papirja.
1
Izberite <Nastavitve papirja> na zaslonu Domov. Zaslon Domov
2
Izberite <Izberi pogosto uporab. velikosti pap.>.
3
Počistite potrditvena polja za velikosti papirja, ki jih nočete prikazati.
Zagotovite, da so izbrana samo potrditvena polja za pogosto uporabljene velikosti papirja.
Velikosti papirja, ki niso bile izbrane, lahko prikažete tako, da na zaslonu za izbiro nastavitve velikosti papirja izberete <Druge velikosti>.
4
Izberite <Uporabi>.
3R3X-028