Vstop v način mirovanja

Način mirovanja zmanjša porabo energije v napravi tako, da prekine napajanje operacijske plošče. Če nekaj časa ne opravljate nobenih dejanj na napravi, na primer med premorom za kosilo, naprava samodejno preklopi v način mirovanja.
V načinu mirovanja
Ko naprava preklopi v način mirovanja, se zaslon izklopi.
Naprava v spodnjih primerih ne preklopi v način mirovanja:
ko naprava deluje,
ko indikator Podatki sveti ali utripa,
ko naprava izvaja prilagoditve ali čiščenje,
če pride do zastoja papirja,
ko je prikazan zaslon menija,
ko je na zaslonu prikazano sporočilo o napaki (Obstaja nekaj izjem. Naprava včasih preklopi v način spanja kljub prikazanemu sporočilu o napaki.)
ko naprava čaka na brezžično povezavo LAN ali neposredno povezavo.
Spreminjanje vrednosti časa vklopa mirovanja
Čas vklopa mirovanja je funkcija, ki napravo samodejno preklopi v mirovanje, ko je ta določen čas nedejavna. Priporočamo, da uporabite tovarniške privzete nastavitve (<Časovne nastavitve>), da zmanjšate porabo energije. Če želite spremeniti časovno omejitev za samodejni preklop v mirovanje, upoštevajte spodnja navodila.
<Meni>  <Časovne nastavitve>  <Čas vklopa mirovanja>  Nastavite čas, ki poteče, preden naprava samodejno preklopi v način mirovanja  
Izhod iz načina mirovanja
Za izhod iz načina mirovanja lahko pritisnete katero koli tipko, ki ni stikalo za vklop/izklop.
3R3X-02E