<Časovne nastavitve>

Vse nastavitve, povezane s časovnikom, so navedene z opisi. Privzete nastavitve so označene z znakom ().
Zvezdice (*)
Nastavitve, označene z znakom »*1«, morda niso na voljo, se razlikujejo ali imajo različne privzete vrednosti, odvisno od vaše države ali regije.
Nastavitve, označene z znakom »*2«, morda ne bodo prikazane, kar je odvisno od modela, ki ga uporabljate ali drugih elementov nastavitev.

<Nastavitve datuma/časa> *2

Določite nastavitve datuma in časa, vključno z obliko datuma ter 12-urni ali 24-urni zapis ure.
<Oblika zapisa datuma> *1
Izberite obliko datuma (leto, mesec in dan).
<LLLL MM/DD>
<MM/DD/LLLL>
<DD/MM LLLL>
<Oblika zapisa časa>
Izberite 12-urni ali 24-urni prikaz ure.
<12-urni zapis (AM/PM)>
<24-urni zapis>
<Nastavitve trenutnega datuma/časa>
Nastavite trenutni datum in čas. Nastavitev datuma in ure
Nastavite <Časovni pas>, preden nastavite datum in čas. Če se nastavitev <Časovni pas> spremeni, se v skladu s tem spremenita tudi trenutni datum in čas.
Trenutnega datuma in časa ni mogoče spremeniti 1 uro po tistem, ko stopi v veljavo poletni/zimski čas.
<Časovni pas> *1
Izberite časovni pas. Če se nastavitev časovnega pasu spremeni, se v skladu s tem spremenijo tudi vrednosti v <Nastavitve trenutnega datuma/časa>. Nastavitev datuma in ure
<(UTC-12:00) Mednarodna datumska meja – zahod> v <(UTC) Usklajen univerzalni čas> v <(UTC+14:00) Otok Kiritimati>
UTC
Usklajeni univerzalni čas (UTC) je osnovni časovni standard, po katerem se v svetu ravnajo ure in čas. Pravilna nastavitev časovnega pasu UTC je potrebna za internetno komunikacijo.
<Nastavitve za poletni/zimski časa> *1
Omogočite ali onemogočite poletni čas. Če je poletni čas omogočen, izberite njegov začetni in končni datum. Nastavitev datuma in ure
<Izključeno>
 
<Vključeno>
Začetek: Mesec, teden, dan
Konec: Mesec, teden, dan

<Čas vklopa mirovanja>

Če naprave določen čas ne uporabljate ali ne obdeluje podatkov, bo preklopila v stanje mirovanja in prihranila energijo (samodejno mirovanje). Določite čas, po katerem bo naprava preklopila v samodejno mirovanje. Samodejno mirovanje se ne izvede, ko je odprt meni z nastavitvami. Priporočamo, da uporabite tovarniške privzete nastavitve, s katerimi prihranite največ energije. Vstop v način mirovanja
Od 1 do 30 (min.)

<Čas samodejne ponastavitve>

Če v določenem času ne pritisnete nobene tipke, se zaslon in nastavitve inicializirajo in prikaže se privzeti zaslon (samodejna ponastavitev). Določite interval samodejne ponastavitve. V naslednjih primerih se samodejna ponastavitev ne izvede:
Ko je odprt meni z nastavitvami.
Naprava obdeluje podatke, npr. pri tiskanju dokumentov.
Prikaže se sporočilo o napaki, indikator Napaka pa utripa (če napaka ne vpliva na nadaljnje izvajanje funkcije, je samodejna ponastavitev kljub napaki izvedena).
0 (Samodejna ponastavitev je onemogočena.)
Od 1 do 2 do 9 (min.)
Zaslon, ki se prikaže po samodejni ponastavitvi, lahko izberete pod možnostjo <Funkcija po samodejni ponastavitvi>.

<Funkcija po samodejni ponastavitvi>

Izberite, ali naj se po samodejni ponastavitvi prikaže privzeti zaslon. Če izberete <Privzeta funkcija>, je prikazan glavni zaslon funkcije, izbrane v <Privzeti zaslon po zagonu/obnovitvi> (<Privzeti zaslon po zagonu/obnovitvi>). Če izberete <Izbrana funkcija>, se zaslon vrne na glavni zaslon funkcije, ki ste jo izbrali.
<Privzeta funkcija>
<Izbrana funkcija>

<Čas avtom. odkl. pov.>

Če po prikazu spodnjega zaslona optičnega branja ne izvedete v določenem času (naprava ima vzpostavljeno povezavo z omrežjem za optično branje), naprava samodejno prekine povezavo z omrežjem. Določite čas, po katerem bo naprava prekinila povezavo. Nastavite lahko tudi, da stroj ohrani povezavo.
0 (Naprava ohrani povezavo.)
Od 1 do 5 do 60 (min.)

<Čas samodejnega izklopa> *1

Nastavite čas od preklopa v način mirovanja, v katerem naprava se samodejno izklopi, če je ne uporabljate.
0 (Samodejni izklop je onemogočen.)
Od 1 do 4 do 8 (št. ur)
Če spremenite katero koli od nastavitev [Timer Settings] v aplikaciji Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik), ko je naprava v načinu spanja, ponastavite časovne nastavitve za <Čas samodejnega izklopa> v prvotno stanje. Ko poteče določen čas nedejavnosti od nastavitve časovnika, se bo naprava samodejno izklopila.
3R3X-053