Izbiranje vrste izvirnika za kopiranje

 
Kakovost optične slike za kopiranje lahko izberete glede na vrsto izvirnika, na primer za besedilne dokumente, dokumente z grafikoni in grafi ali fotografije iz revij.
<Kopiraj>  <Original Type>  Izberite vrsto izvirnika
<Tekst>
Primerno za kopiranje izvirnikov, ki vsebujejo samo besedilo.
<Besedilo/Slika (visoka hitrost)>
Primerno za kopiranje izvirnikov, ki vsebujejo besedilo in fotografije. Hitrost ima prednost pred kakovostjo slike.
<Tekst/Foto>
Primerno za kopiranje izvirnikov, ki vsebujejo besedilo in fotografije.
<Foto>
Primerno za kopiranje izvirnikov, ki vsebujejo natisnjene fotografije, na primer revij ali letakov.
Če ste izbrali <Besedilo/Slika (visoka hitrost)>, <Tekst/Foto> ali <Foto> in je možnost <Gostota> nastavljena na <Samodejno določanje gostote>, se spremeni v <Ročno določ. gostote>.
3R3X-02R