Osnovni postopki kopiranja

V tem poglavju je opisan osnovni postopek kopiranja izvirnikov.
1
Naložite originale. Polaganje originalov
2
Izberite <Kopiraj> na zaslonu Domov. Zaslon Domov
3
Izberite <Number of Copies>.
4
Vnesite število kopij in pritisnite .
Če ste vnesli nepravilno vrednost, jo počistite s tipko Ponastavi.
5
Po potrebi izberite nastavitve kopiranja.
Prilagoditev gostote
Povečanje ali zmanjšanje
Več informacij o drugih nastavitvah kopiranja najdete v poglavju Izboljšanje in prilagajanje kakovosti kopiranja ali Uporabne funkcije kopiranja.
6
Pritisnite
Kopiranje se začne.
Če želite preklicati, izberite <Prekliči>  <Da>. Preklic kopiranja
Za kopiranje N na 1
Če se na zaslonu prikaže sporočilo <Neskl. vel. pap/nast.> ali <Pomnilnik je poln. Optično branje bo preklic. Tiskanje?>. Ukrepi za posamezno sporočilo
Kopiranje izvirnikov z besedilom ali slikami, ki segajo čez robove strani
Robovi izvirnika morda ne bodo kopirani. Več informacij o območjih (robovih) optičnega branja najdete v poglavju Glavna enota.
Če želite za kopiranje vedno uporabiti enake nastavitve: Spreminjanje privzetih nastavitev funkcij
3R3X-02H