Kopiranje

V tem poglavju so opisani osnovni postopki kopiranja in številne druge uporabne funkcije, kot je kopiranje več strani na en list.

Uporaba osnovnih postopkov

Izboljšanje kakovosti Izboljšanje in prilagajanje kakovosti kopiranja

Uporaba uporabnih funkcij kopiranja Uporabne funkcije kopiranja

3R3X-02F