Kopiranje več dokumentov na en list (N na 1)

 
Velikost večstranskega izvirnika lahko zmanjšate in razporedite vse strani na eno stran papirja. S tem prihranite število listov, saj lahko dokument kopirate na manj strani, kot jih vsebuje izvirnik.
Z uporabo možnosti <N on 1> samodejno zmanjšate razmerje kopiranja (razmerje kopiranja je prikazano na zaslonu). Če se kopiranje še ni začelo, lahko še dodatno zmanjšate velikost slike tako, da zmanjšate številsko vrednost, ki se samodejno prikaže. Če pa to vrednost povečate, robovi izvirnika morda ne bodo kopirani.
Možnost <N on 1> ni na voljo pri uporabi funkcije <Kopiranje kartice ID>.
Ko kopirate več izvirnikov na eno stran, bodo na kopirani sliki morda ustvarjeni robovi.
<Kopiraj>  <N on 1>  Izberite število strani, ki jih želite združiti  Izberite velikost izvirnika na zaslonu <Scan Size>

Število strani, ki bodo združene

Izberite število strani, ki bodo združene na eno stran papirja. <4 na 1> na primer pomeni, da lahko »štiristranski izvirnik združite na en sam list«.

<Izbira postavitve>

Določite način razvrstitve izvirnikov na strani.
3R3X-02W