Zbiranje kopij po straneh

 
Pri pripravi več kopij večstranskega dokumenta možnost <Sortiranje> nastavite na <Vključeno>, da zberete kopije v vrstnem redu strani. Ta funkcija je uporabna, kadar želite izdelati izročke za sestanek ali predstavitev.
<Kopiraj>  <Sortiranje>  <Vključeno>
<Izključeno>
Kopije bodo združene po straneh in ne bodo sortirane. Če na primer potrebujete tri kopije pet stranskega izvirnika, bodo natisi razvrščeni v tem vrstnem redu strani: 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5.
<Vključeno>
Kopije se združene v celovite nabore v vrstnem redu strani. Če na primer potrebujete tri kopije pet stranskega izvirnika, bodo natisi razvrščeni v tem vrstnem redu strani: 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5.
3R3X-02X