Kopiranje osebnih dokumentov

 
Možnost <Kopiranje kartice ID> omogoča kopiranje sprednje in zadnje strani kartice na isto stran lista. Ta funkcija je koristna za kopiranje vozniškega dovoljenja ali osebne izkaznice.
Možnost <Razmerje kopiranja> je samodejno nastavljena na <100%>.
Položite kartico na kopirno steklo  tipka Kopija ID kartice    Obrnite kartico  
3R3X-02Y