Potrošni material

V nadaljevanju so na voljo navodila za ocenjen čas zamenjave za potrošni material, uporabljeno v tej napravi. Potrošni material kupujte pri lokalnem pooblaščenem zastopniku družbe Canon. Pri shranjevanju potrošnega materiala in ravnanju z njim upoštevajte zdravstvene varnostne ukrepe (). Če želite zagotoviti najboljšo kakovost tiskanja, priporočamo uporabo originalnega tonerja, kartuš in delov družbe Canon.
Pri ravnanju s potrošnim materialom in njegovim shranjevanjem upoštevajte previdnostne ukrepe v priročniku »Uvod« za ta izdelek.
Glede na okolje namestitve, velikost papirja za tiskanje ali vrsto izvirnika boste morda morali potrošni material zamenjati že pred iztekom predvidene življenjske dobe.

Kartuše s tonerjem

 
Priložene kartuše s tonerjem
Povprečna zmogljivost in teža priložene kartuše s tonerjem je prikazana spodaj.
Povprečna zmogljivost*
700 listov
Teža
Pribl. 0,3 kg
 
Nadomestne kartuše s tonerjem
Če želite zagotoviti najboljšo kakovost tiskanja, priporočamo uporabo originalnih kartuš s tonerjem družbe Canon.
Canon Genuine Toner Cartridge
Povprečna zmogljivost in teža kartuše s tonerjem
Canon Toner Cartridge 047
Povprečna zmogljivost*
1.600 listov
Teža
Pribl. 0,3 kg
* Povprečna zmogljivost je izračunana po standardu »ISO/IEC 19752« (globalni standard, povezan z »metodo za določanje kartuš s tonerjem, narejenih za monokromatske elektrofotografske tiskalnike in večfunkcijske naprave, ki vsebujejo komponente tiskalnika«, ki ga je izdala Mednarodna organizacija za standardizacijo [ISO]) za tiskanje na papir velikosti A4 s privzetimi nastavitvami gostote tiska.
Previdno s ponarejenimi kartušami s tonerjem
Upoštevajte, da so na trgu na voljo tudi ponarejene kartuše s tonerjem Canon. Če boste uporabljali ponarejene kartuše s tonerjem, je lahko kakovost tiskanja slabša, pa tudi sama naprava lahko postane manj učinkovita. Družba Canon ne prevzema odgovornosti za motnje, nezgode ali škodo, ki je nastala zaradi uporabe ponarejenih kartuš s tonerjem.
Za več informacij glejte canon.com/counterfeit.
Navodila za zamenjavo kartuš s tonerjem najdete v poglavju Zamenjava kartuše s tonerjem.

Bobni

 
Priloženi boben
Povprečna zmogljivost in teža priloženega bobna je prikazana spodaj.
Povprečna zmogljivost*
12.000 listov
Teža
Pribl. 0,2 kg
 
Nadomestni bobni
Če želite zagotoviti najboljšo kakovost tiskanja, priporočamo uporabo originalnih bobenskih enot družbe Canon.
Canon Genuine Drum Cartridge
Povprečna zmogljivost in teža bobna
Canon Drum Cartridge 049
Povprečna zmogljivost*
12.000 listov
Teža
Pribl. 0,2 kg
* Povprečna zmogljivost temelji na naših merilih ocenjevanja pri tiskanju z intervalom 2 listov (občasno tiskanje 2 listov) navadnega papirja velikosti A4.
Previdno s ponarejenimi bobenskimi enotami
Upoštevajte, da so na trgu na voljo tudi ponarejene bobenske enote Canon. Če boste uporabljali ponarejene bobenske enote, je lahko kakovost tiskanja slabša, pa tudi sama naprava lahko postane manj učinkovita. Družba Canon ne prevzema odgovornosti za motnje, nezgode ali škodo, ki je nastala zaradi uporabe ponarejene bobenske enote.
Za več informacij glejte canon.com/counterfeit.
Navodila za zamenjavo bobnov najdete v poglavju Zamenjava bobna.
3R3X-05U