Zamenjava kartuše s tonerjem

Če je kartuša s tonerjem skoraj prazna, naprava prikaže sporočilo. Če nadaljujete tiskanje brez odprave težave, se lahko kakovost tiskanja poslabša. Na zaslonu lahko preverite preostalo količino tonerja v kartušah s tonerjem (Preverjanje preostale količine potrošnega materiala).

Če se prikaže sporočilo

Prikazano sporočilo je odvisno od količine preostalega tonerja v kartušah s tonerjem. Pripravite novo kartušo s tonerjem, odvisno od tega, katero sporočilo se prikaže (Potrošni material), ali pa trenutno kartuše s tonerjem zamenjajte z novo (Zamenjava kartuše s tonerjem).
<Priporočljivo je priprav. ton. kartušo.> 
<Konec živ. ton. kart. Priporočena menjava.>

Zamenjava kartuše s tonerjem

Pri zamenjavi kartuše s tonerjem se na zaslonu prikažejo preprosta navodila za postopek zamenjave. Oglejte si navodila na zaslonu in spodnja navodila.
1
Dvignite operacijsko ploščo, zaprite zaporo za papir in nato odprite pokrov tonerja.
2
Odstranite kartušo s tonerjem.
Kartuše s tonerjem ne stresajte ali nagibajte. Preprečite tudi udarce kartuše s tonerjem ob nek drug predmet. S tem lahko pride do puščanja tonerja iz kartuše s tonerjem. Kartušo s tonerjem počasi odstranite pod enakim kotom, kot je kot reže.
3
Novo kartušo s tonerjem vzemite iz zaščitne embalaže.
1
Jeziček zaščitne embalaže povlecite na ravno površino.
2
Izvlecite kartušo s tonerjem.
4
Kartušo petkrat ali šestkrat stresite, da enakomerno razporedite toner v kartuši, nato jo postavite na ravno površino.
5
Zamenjajte kartušo s tonerjem.
6
Zaprite pokrov tonerja in znižajte operacijsko ploščo.
3R3X-05H